Slik underviser du i oppgaveskriving

Vi samler ressurser som gjør det enklere å undervise i oppgaveskriving.

Illustrasjonsfoto viser dokumenter under arbeid, postIT-lapper, referanseliste og en åpen bok (Writing Science and Joshua Schimel).

Illustrasjonsfoto: Åsmund H. Eikenes 

Oppgaveskriving er viktig læring for studentene ved MN-fakultetet, og undervisningen skjer både gjennom arbeid med labrapporter, obliger og essay, i seminarundervisning, og gjennom skrivekurs for masterstudenter og phd-kandidater.

KURT legger til rette for at flere som underviser kan dra nytte av undervisningsoppleggene laget av andre vitenskapelig ansatte. Den nye nettsiden Oppgaveskriving samler derfor et utvalg undervisningsopplegg som du kan laste ned og tilpasse ved behov. 

Nettsiden inneholder undervisningsopplegg rettet mot masterstudenter, og vi ønsker også å samle ressurser som kan brukes for å trene på å skrive obliger, labrapporter, essay, forskningsartikler og doktorgradsavhandlinger.

Ta kontakt dersom du ønsker å dele eller dersom du har tilbakemeldinger på innholdet.

Av Åsmund H. Eikenes
Publisert 24. feb. 2020 11:40 - Sist endret 19. apr. 2022 01:22