English version of this page

MN bidrar til kompetanseheving av 70 000 lærere i grunnskolen

Denne høsten skal 70 000 lærere i grunnskolen undervise etter nye læreplaner. 33 000 av disse lærerne er matematikklærere med særskilt ansvar for å introdusere elevene for programmering og algoritmisk tenkning. MN har laget ressursene som skal hjelpe dem.

Bildet kan inneholde: jobb, læring, datamaskin, teknologi, programvareutvikling.

Foto: Simen Kjellin/UiO.

MN har i mange år vært internasjonalt ledende på integrering av digital kompetanse i utdanningene. Nå bidrar vi med denne kompetansen inn mot norsk skole. Fra høsten 2020 står programmering og algoritmisk tenkning på timeplanen for alle elever i skolen. Matematikkfaget har ansvaret for å introdusere sentrale konsepter og grunnstrukturer i programmering. Naturfag, kunst og håndverk og musikk har også eksplisitte kompetansemål i programmering. I tillegg skal alle lærere i grunnskolen kunne trekke programmering inn i faget der det kan skje på fagets premisser. 

Kompetanseutvikling i programmering og algoritmisk tenkning

Naturfagsenteret, KURT og CCSE har utviklet en kompetansepakke for grunnskolen for å hjelpe lærerne med å best mulig inkludere programmering og algoritmisk tenkning i det faglige arbeidet. Ved hjelp av nettressurser skal skolene kunne arbeide med denne kompetanseutviklingen. Ressursene er for skoleeiere, skoleledere, lærere og lærerutdannere i hele Norge, og bidrar til at alle norske elever er bedre rustet når de skal videre i høyere utdanning. 

MN har i sin strategi slått fast at fakultetet skal være internasjonalt ledende på integrering av digital kompetanse i alle utdanninger. Strategien sier videre at fakultetet skal bidra til faglig utvikling i skolen. Arbeidet med kompetansepakken støtter opp under begge disse punktene i strategien. 

Kompetansepakken er allerede tatt i bruk ved mange skoler i hele Norge. Det er ledelsen ved skolen og skoleeier som initierer det lokale arbeidet. 

Naturfagsenteret har ledet arbeidet med utvikling av kompetansepakken på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med Wenche Erlien som prosjektleder.  KURT og CCSE har hatt ansvaret for å utvikle ressursene for de 33 000 matematikklærerne. 

Hvorfor er dette viktig for MN?

Vi skal ta imot studenter som fra høsten 2023 kommer med helt ny kompetanse. De har arbeidet mer utforskende og med programmering og algoritmisk tenkning som en naturlig del av opplæringen. Dette får betydning for hvordan vi legger opp vår egen undervisning. Ved å ha god kjennskap til skolen og bidra inn mot skolens faglige og teknologiske utvikling, kan vi sørge for en bedre overgang fra skole til universitet. I tråd med strategien vil dette styrke ambisjonen om å uteksaminere studenter på internasjonalt toppnivå.

Skal lage kompetansepakke for videregående skole 

Også i videregående skole er programmering og algoritmisk tenkning på timeplanen. I disse dager starter utviklingen av tilsvarende ressurser for matematikk 1T, matematikk 1P, naturfag for studieforberedende og naturfag for yrkesfag i videregående skole. Dette prosjektet ledes av KURT - kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi. Det er planlagt at kompetansepakken tas i bruk våren 2021. 

Vi gleder oss til å ønske de første studentene som har fått denne opplæringen velkommen til fakultetet når de etter hvert tar fatt på høyere utdanning. 

Av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, faglig leder ved KURT og studiedekan Knut Mørken
Publisert 8. okt. 2020 21:12 - Sist endret 20. juli 2022 14:54