KURT-kontoret fylles opp

Vi utvider både kapasitet og ansvarsområder.

KURT-teamet

Fra venstre: Tor Ole Odden, Inger Christin Borge, Andreas D. Haraldsrud, Henrik H. Løvold, Åsmund H. Eikenes, Victoria Haynes, Cathrine W. Tellefsen, Tone F. Gregers og Knut M. Mørken. 

Foto: KURT

De siste ukene har flere nye kollegaer funnet plassene sine på KURT-kontoret i fjerde etasje i fysikkbygget (samlokalisert med CCSE).

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arbeider systematisk med kvalitet i utdanningene, særlig med vekt på aktiv læring, realfaglig programmering, lektorutdanning og integrert profesjonell kompetanse.

KURT er en ressurs for alle som jobber med undervisning ved fakultetet. Her er en oversikt over hvem som gjør hva på rom Ø468: 

I tillegg inngår et stort og engasjert nettverk av forskere og undervisere på Skolelaboratoriene, Naturfagsenteret og rundt på alle instituttene. 

Vil du samarbeide med KURT om å utvikle undervisningen din? Ta kontakt

Av Åsmund H. Eikenes
Publisert 28. jan. 2020 09:50 - Sist endret 2. sep. 2021 08:59