KURT + Lektorprogrammet = sant

Lektorprogrammet i realfag er et tverrfaglig studieprogram som krever samarbeid mellom to faktulteter og mange institutter. Personer tilknyttet KURT står sentralt i arbeidet med å utdanne fremtidens realfagslektorer. 

Foto: Patrick Blumschein

Grunnlaget for Norge som kunnskapsnasjon legges i skolen, og UiO bidrar med å gi en faglig solid lektorutdanning i realfag. Fredag 15. mars var UiOs to SFU'er (Senter for Fremragende Utdanning) på konferanse i Freiburg i Tyskland. Her var vi invitert til å fortelle om hvordan vår femårige integrerte masterutdanning for lektorer fungerer og hvordan vi samarbeider for å lykkes med en så kompleks utdanning. Tittel på foredraget var "Integrated Science Teacher Education at the University of Oslo. From Fragmentation to Integration."

Deltakerne fikk blant annet høre at MN de siste årene har opprettet seks nye emner innen fagdidaktikk. KURTs samarbeidende fagdidaktiske miljøer står bak dette arbeidet og er ansvarlig for emnene. Her ser du de nye emnene:

Deltakerne på den tyske konferansen fikk også høre om hvordan våre realfagslektorer får en utdanning som inkluderer realfaglig programmering fra første semester. Denne kompetansen blir særskilt verdifull når programmering kommer på timeplanen med Fagfornyelsen 2020

Utdanning handler om mer enn fag. Dette gjelder spesielt for den tverrfaglige lektorutdanningen. Fredag 8. mars reiste lektorstudenter i realfag på to dagers seminar. Tema  var lektoridentitet og samtaleteknikker. Vår prodekan Solveig Kristensen blogget om turen i etterkant. Det kan du lese om her: Lektorstudenter på tur til NMBU

Lektorstudenter trener på samtaleteknikker
Lektorstudenter trener på samtaleteknikker
Av Cathrine W. Tellefsen
Publisert 16. mars 2019 09:14 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48