Lansering av ressurs for undervisningsplanlegging

Nye nettsider om undervisingplanlegging med aktiv læring ble lansert med foredrag, filmvisning og kake!

gruppebilde

Åsmund H. Eikenes, Victoria Haynes and Cathrine W. Tellefsen i KURT feirer de nye nettsidene. Foto: Hilde Omberg

Foto: Hilde Omberg, UiO

De nye nettsidene skal bidra til å styrke undervisningssatsingen på fakultetet. Vi ønsker å hjelpe deg som er emneansvarlig eller gruppelærer med å planlegge undervisningen din på en god måte, og til å ta i bruk metoder for aktiv læring slik at flest mulig kan lære mest mulig.

Lanseringen skjedde på REAL Undervisning, der studiedekan Knut Mørken holdt foredrag om at kunnskap ikke bare handler om å forstå byggeklosser, men også om å lære studentene å se sammenhenger mellom fagbegreper og fagområder. Foto: Hilde Omberg, UiO.

Samarbeid om god undervisning

Utviklingen av innholdet på de nye nettsidene er gjort i samarbeid mellom KURT og Akademisk skrivesenter. Sammen med LINK – Senter for læring og utdanning har vi også laget en kort video for å introdusere hva nettsidene kan brukes til. Videoen inkluderer animasjoner og grafiske elementer, og kombinerer humor med konkrete tips til planlegging og gjennomføring av undervisning.

Premiere på videoen som viser hvordan KURT sine nettsider kan brukes i undervisningsplanlegging. Foto: Hilde Omberg, UiO.

Ressurser for deg som er opptatt av god undervisning

Den første delen av nettsidene hjelper deg å baklengsdesigne emnet du underviser. Her starter du med å gjøre om læringsutbyttet for emnet til konkrete læringsmål. Deretter planlegger du hvordan du skal vurdere om studentene har oppnådd læringsmålene. Så fordeler du pensum mellom ulike undervisningsformer, og velger hvilke metoder for aktiv læring som passer best.

Den andre delen av nettsiden gir en oversikt over ulike metoder for aktiv læring, og skal hjelpe deg å ta i bruk metodene på tvers av undervisningssituasjoner og fagfelt. Øvelsene lar studentene med trene på å bruke fagbegreper, argumentere og gi hverandre tilbakemeldinger.

Har du innspill eller spørsmål?

Ta kontakt med oss på realfagsundervisning@mn.uio.no 

Gå til undervisning med aktiv læring

Av Åsmund H. Eikenes
Publisert 15. aug. 2019 15:05 - Sist endret 21. apr. 2022 01:57