REAL undervisning - Undervisning for bærekraft

Som en del av MN strategien 2030 er bærekraft et viktig begrep, men hva betyr det for oss i undervisningssammenheng? 

Bildet kan inneholde: bord, skjorte, møbler, laptop, personlig datamaskin.

På REAL Undervisning høst 2022 setter vi fokus på bærekraft i undervisingssammenheng. Vi kobler bærekraft som et danningsideal til konkrete handlinger i undervisningen gjennom å se på hensikt og forventinger, generiske ferdigheter og kompetanser, og læringsmiljø og studievaner. 

Program: 
09.00 - 09.10 Velkommen

Knut Martin Mørken, studiedekan ved MN

 

09.10 – 09.20 Bærekraftskompetanser – et rammeverk for vår undervisning

Undervisning for bærekraft handler om å utdanne studenter med kompetanse til å møte komplekse samfunnsutfordringer. De skal ha en solid trygghet i sitt eget fag samtidig som de skal kunne samarbeide med andre fagpersoner og samfunnsaktører. UNESCO har identifisert 8 bærekraftskompetanser som studentene trenger for å håndtere disse utfordringene, og de danner et nyttig rammeverk når vi skal diskutere hvordan vi kan jobbe for bærekraft i vår undervisning.

Anja Røyne, KURT

Presentasjon

 

09.30 - 10.15 Velg 1 av 2 parallellsesjoner

1. Trygt undervisningsmiljø for refleksjoner og læring, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 1

Trygghet og fellesskap er nøkler for å utvikle bærekraftskompetanse. Dette semesteret møter vi mange studenter som har liten erfaring med studieteknikk og med å være en del av et studiemiljø. Vi kan ikke ta for gitt at de kjenner normene og forventningene som vi har til dem som studenter. Kanskje må vi si ting tydeligere enn vanlig. Hvordan møter vi disse studentene, og hvordan går vi frem i hvert enkelt kurs for å bygge opp et studiemiljø som er enda bedre enn det vi hadde før pandemien?

Tone Gregers, KURT og Linda T. S. Westgaard, ForVei

Presentasjon 

 

2. Kritisk lesning og målrettet formidling, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 2

Her skal vi adressere to av UNESCOS bærekraftskompetanser med konkrete forslag til undervisningsaktiviteter. Strategisk kompetanse handler om å forstå hvordan beslutninger fattes og kunnskap tas i bruk i samfunnet. Derfor trenger studentene våre trening i å formidle kunnskap til ulike målgrupper. Vi diskuterer enkle grep for å innlemme dette i oppgaver og innleveringer. I tillegg gir vi eksempler på hvordan kildekritikk og refleksjoner rundt fagrelevante nyhetssaker kan brukes til å utvikle kritisk tenkning.

Jessica Lönn-Stensrud, Universitetsbiblioteket og Anja Røyne, KURT

Presentasjon

 

10.15 - 10.30 Pause 

 

10.30 - 11.15 Velg 1 av 2 parallellsesjoner

 

1. Hva gjør vi allerede? Bærekraft i vår undervisning, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 1

Hvilke læringsutbytter fra mitt kurs er det som vil gjøre studentene bedre i stand til å bidra til en bærekraftig fremtid? Vi reflekterer over bærekraftsrelevansen til vår egen undervisning, hvordan vi synliggjør den ovenfor studentene, og om det finnes enkle grep vi kan gjøre for å styrke bærekraftsaspektet i undervisningen kommende semester.

Anja Røyne og Tone Gregers, KURT

Presentasjon 

2. Science fiction som refleksjonsverktøy i undervisning, Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 2

Antisipatorisk kompetanse er en av UNESCOS bærekraftskompetanser, som handler om å se for seg mulige alternativer for fremtidig utvikling. Bøker og filmer i sjangeren science fiction gir oss muligheten til å sette vitenskap inn i en slik kontekst. Vi diskuterer eksempler på hvordan science fiction kan brukes til inspirasjon og læring, og gir tips til litteratur som passer til nettopp din undervisning.

Tone Gadmar og Heidi Konestabo, Universitetsbiblioteket

Presentasjon

11.15 Lunsj i foajeen i Vilhelm Bjerknes' hus

 

På grunn av sykdom har et innlegg blitt avlyst, og workshopene er framskyndet. 

 

Arrangementet passer for undervisere på MN og alle som er interessert i undervisning.

 

Publisert 17. juni 2022 09:16 - Sist endret 24. aug. 2022 15:09