Lokal kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP)

Gjennom desentralisert ordning samarbeider KURT med skoleeiere om realfaglig programmering på to områder:

1) Etterutdanning i realfaglig programmering (ProFag)

2) Veiledning i bruk av kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning.

ProFag

ProFag er programmering for fagenes skyld. Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. Vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

Ressursene til ProFag ligger åpent tilgjengelig for alle. Det innbærer at skolene selv kan ta ressursene i bruk dersom de har noen som kan bidra til å drive det kollegialet samarbeidet på skolen. 

Kompetansepakke i programmering og algoritmisk tenkning

Universitetet i Oslo har på vegne av Utdanningsdirektoratet utviklet en kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning. Gjennom DEKOMP tilbyr KURT veiledning av skoler som ønsker å arbeide med følgende moduler i kompetansepakken:  

  • Matematikk 1-7
  • Matematikk 8-10
  • Matematikk vgs
  • Naturfag vgs
Foto: Simen Kjellin/UiO
Foto: Simen Kjellin/UiO

Hvordan foregår veiledningen?

Ved å delta i nettverk får deltakerne veiledning i å lede arbeidet med kompetansepakken på egen skole og får i tillegg anledning til å utveksle erfaringer på tvers av skoler i nettverket. Vi arrangerer halvdags-samlinger der deltakerne får  modellert  hvordan de på egen skole kan arbeide med de ulike delene av den aktuelle modulen i kompetanspakken. Etter å ha gjennomført deler av modulen på egen skole møtes vi igjen for å utveksle erfaringer og arbeide med de neste delene av modulen.  

Hvem kan være med?

Det bør være tre deltakere fra hver skole - en fra skoleledelsen og to lærere som skal lede arbeidet med kompetansepakken i eget kollegium. Forankring i ledelsen er helt nødvendig for at arbeidet skal få gode rammer. Ved å delta med to lærere vil gjennomføringen bli mer robust. 

Modell for gjennomføring

Velg ut en av de fire områdene ovenfor (f.eks. matematikk vgs): 

Deltakere

Hva skjer på samlingene?

Samling 1

Samling 2

3 fra hver skole - en fra ledelsen og to som skal lede den lokale kompetansehevingen på skolen

Modellering av arbeidet med kompetansepakken.

Erfaringsdeling. 

Introduksjon til arbeidet.

Ledelse av profesjonsutvikling. Gjennomgang av del 1 og del 2.

Erfaringsdeling.

Gjennomgang av del 3 og del 4.

Lokalt arbeid med programmering og algoritmisk tenkning kan hjelpe lærere over «terskelen» for å komme i gang med realfaglig programmering samtidig som fokus er på klasserommet og profesjonsutvikling. Lærere som tidligere har deltatt på ProFag-kurs vil være gode ressurser i gjennomføringen, men det er ikke nødvendig å ha programmeringskompetanse ved den enkelte skole for å delta.

 

Hva ønsker vi å få ut av partnerskapet?

UiO ønsker å bidra til en faglig sterk skole. Vi har kompetanse som er aktuell for skolen og skolen har kompetanse som er aktuell for oss. Gjennom et godt kjennskap til praksisfeltet i skolen kan vi utvikle relevant etter- og videreutdanning og bidra til kvalitet i vår egen lektorutdanning. Samtidig vil et tett samarbeid med skolen hjelpe oss å legge til rette for en god overgang mellom skole og høyere utdanning for våre studenter. 

 

Ta kontakt: realfagsundervisning@mn.uio.no