ProFag

ProFag er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

Informasjon om kurset

Vi har utviklet tre kursrekker med åpent tilgjengelige nettressurser.

Målgruppe: Tilbudet er spesielt rettet mot realfagslærere med tanke på fagfornyelsen.

Skoleåret 2021-2022 skal vi avholde 1 kursrekke for ungdomsskolelærere, seks halve dager, og 2 kursrekker for lærere i videregående skole, fire halve dager. 

Oversikt over kursdatoer 2021/2022

Oversikt over kursdatoer 2022/2023

 

 

 

 

Innholdet i kurset

ProFag gir en starthjelp i realfaglig programmering, men det er nødvendig med egeninnsats mellom kursdagene og i etterkant for å skape varig kompetanse. 

Læringsutbyttebeskrivelser

Etter at kurset er fullført, skal du kunne:

  • Anvende realfaglig programmering til å legge til rette for utforskende aktiviteter i klasserommet  
  • Bruke og vurdere aktiviteter som fremmer algoritmisk tenking i
    klasserommet. 
  • Drøfte og reflektere over elevers forståelse av programmering og algoritmisk tenking, vurderingsformer og undervisningsmetoder i realfaglig programmering. 
  • Bruke utforsking og feilsøking som metoder for læring og utvikling. 
  • Kunne bruke programmering til å fremheve samarbeid og utholdenhet i læringsprosessen. 
  • Bruke tekstbasert og blokkbasert programmering og vurdere bruken av disse. 

Hvem står bak ProFag?

ProFag utvikles og driftes gjennom Center for Computing in Science Education (CCSE) - et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ved Universitetet i Oslo (UiO). ProFag-teamet er bredt sammensatt. Hele fem institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet bidrar (MI, FI, IFI, KI og IBV). I tillegg til vår disiplinfaglige bakgrunn, har vi en bredde gjennom ulike kompetanser innen didaktikk, skole, programmering og numeriske metoder. På denne måten ønsker CCSE og UiO å bidra til å skape en bedre skole for framtiden. 

Kursene er en del av Tilskuddsordning til lokal kompetanseutvikling der våre hovedsamarbeidspartnere er Utdanningsetaten i Oslo og Viken Fylkeskommune gjennom Desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling.