ProFag - realfaglig programmering

ProFag er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Fagene er naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk.

Vi setter faget i sentrum. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling av realfagene. 

klasserom, student med hånden i været

Foto: Simen Kjellin/UiO.

To kursrekker og storsamlinger

Vi har utviklet to kursrekker med åpent tilgjengelige ressurser. I tillegg har vi utviklet innhold til storsamlinger. 

Kursrekkene er

ProFag:U   Realfaglig programmering for ungdomsskolen

ProFag:VGS  Realfaglig programmering for videregående skole

Storsamlingene er heldagskurs der vi veksler mellom samling i auditorium og arbeid i klasserom. Du kan lese mer om storsamlingene her: Storsamlinger ProFag

Målgruppe: Tilbudet er spesielt rettet mot realfagslærere med tanke på fagfornyelsen 2020.

Kursene og storsamlingene er en del av Desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling. Vi har samarbeidsavtale med Utdanningsetaten i Oslo og Viken Fylkeskommune. Skoleåret 2020-2021 skal vi avholde 2 kursrekker for ungdomsskolelærere og 3 kursrekker for lærere i videregående skole. Vi skal også avholde flere storsamlinger. Oversikt over kursdatoer.

I tillegg til samarbeidet med Utdanningsetaten i Oslo og Viken Fylkeskommune, vil Universitetet i Tromsø samarbeide med oss om å starte opp ProFag-kurs for lærere i nordlige landsdeler.  

Nettressurser

Hvis du ikke har anledning til å delta på kurs gjennom Utdanningsetaten i Oslo, Viken Fylkeskommune eller tilbudet til Universitetet i Tromsø, kan du studere på egenhånd eller aller helst sammen med kollegaer ved hjelp av våre nettressurser:

Innhold i ProFag

ProFag gir en starthjelp i realfaglig programmering, men det er nødvendig med egeninnsats mellom kursdagene og i etterkant for å skape varig kompetanse. 

1. Programmering i Python - basisopplæring

Du får en innføring  i grunnleggende Python-programmering. Tema vi kommer inn på er blant annet: Variable, skrive til og fra fil, plotting, funksjoner, tester, løkker, lister, vektorer, tilfeldige tall. 

2. Algoritmisk tenkning

Naturfaglig programmering handler om mer enn det tekniske i å lage et dataprogram. Vi ser på hvordan vi kan bearbeide en problemstilling så den lar seg løse ved programmering, og hva som kjennetegner tankesettet som ligger bak dette.

3. Didaktiske utfordringer

Vi ser på hvordan du kan hjelpe elevene med utvikling av algoritmisk tenkning og forståelse for naturvitenskapelig programmering. Noen elever har kanskje programmert på skolen tidligere eller hjemme, mens andre aldri har programmert før. Hva må du som lærer være oppmerksom på? Hvordan får du med deg alle elevene og ikke bare de som har programmert litt tidligere? 

4. Programmering for fagets skyld

Vi ser på hvordan programmering kan knyttes opp mot fagene naturfag, biologi, kjemi, fysikk og matematikk. For vgs: Vi ser spesielt på numeriske metoder for derivasjon og integrasjon, og for løsning av differensiallikninger og likninger. 

5. Programmering endrer fagene

Mange av dagens eksempler i fysikk, kjemi og biologi er begrenset til hva vi kan løse analytisk med matematikk. Med kompetanse i naturvitenskapelig programmering er mange av disse begrensningene borte. Hva gjør det med selve innholdet i fagene? Hvordan velger vi eksempler og faglige problemstillinger  når elevene har hver sin datamaskin som kan gjøre 1012 beregninger per sekund? Vi ser på hvordan selve faget endrer seg med den digitale utviklingen. 

Hvem står bak ProFag?

ProFag utvikles og driftes gjennom Center for Computing in Science Education (CCSE) - et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ved Universitetet i Oslo (UiO). ProFag-teamet er bredt sammensatt. Hele fem institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet bidrar (MI, FI, IFI, KI og IBV). I tillegg til vår disiplinfaglige bakgrunn, har vi en bredde gjennom ulike kompetanser innen didaktikk, skole, programmering og numeriske metoder. På denne måten ønsker CCSE og UiO å bidra til å skape en bedre skole for framtiden. 

Publisert 28. okt. 2018 16:33 - Sist endret 16. juni 2020 15:34