Mandat

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet står som eier av Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT).

Fakultetets utdanningsleder leder KURT, i tillegg til å lede lektorprogrammet som også har ansvar for skolerettet og didaktisk virksomhet.

Medlemmer

Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi er et nettverksbasert senter som består av:

 • Skolelaboratoriene og didaktiske/skolerettede undervisnings- og forskningsmiljøer ved fakultetets institutter.
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Naturfagsenteret.

Formål

Kompetansesenteret for undervisning i realfag og teknologi skal arbeide for å realisere fakultetets strategier for utdanning og skole, samt Meld. St. 16 (2016-2017) «Kvalitetsmeldingen».

Kompetansesenteret skal drive kunnskapsutvikling om forståelse og læring i realfag og teknologi. Senteret skal:

 • gi kunnskapsbaserte bidrag til utvikling av undervisning og vurderingspraksis
 • gi kunnskapsbaserte bidrag til utdanningspolitikk i realfag og teknologi
 • bidra til en god kobling mellom skolesektoren og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arbeidet skal sørge for sammenheng mellom utdanningsløpene:

 • i naturfagene fra barnehage til grunnskole, videregående skole og universitet
 • i matematikk og informatikk fra ungdomsskole til videregående skole og universitet

Sentrale oppgaver

 • utdanning av realfagslektorer
 • forskning og utvikling innen realfagsundervisning i skolen og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet
 • kompetanseheving av lærere i realfag og teknologi (etter- og videreutdanning)
 • rekrutteringstiltak rettet mot elever i videregående skole
Publisert 13. des. 2018 13:11 - Sist endret 13. des. 2018 13:14