English version of this page

Undervisning på nett

God, digital undervisning krever god planlegging og et godt læringsmiljø. Her finner du ressursene som støtter deg i arbeidet med å utvikle undervisningen din og legge til rette for bruk av digitale verktøy.

Digital undervisning

Hvordan gjennomføre digitale forelesninger og seminarer.

Digital eksamen

Hvordan planlegge og gjennomføre digital eksamen

Digitalt læringsmiljø

Hvordan legge til rette for digitalt læringsmiljø

Planlegg undervisningen

  1. Lag gode læringsmål
  2. Vurdering og eksamen
  3. Velg relevante aktiviteter
  4. Bruk digitale verktøy
  5. Bygg fellesskap

Spesielt for MN-fakultetet