Pedagogisk mappe

Den pedagogiske mappen dokumenterer dine erfaringer og utvikling som underviser, og er relevant for ansettelse, opprykk og merittering ved UiO.

Den pedagogiske mappen skal inneholde følgende elementer:

 • En utdanningsfaglig CV
 • Dokumentasjon på påberopte utdanningsfaglige prosjekter og initiativ
 • Egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning

Den pedagogiske mappen bør forankres i Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)-prinsippene: 

 • Fokus på studentenes læring
 • En klar utvikling over tid
 • En forskende tilnærming
 • En kollegial holdning og praksis

Ved MN-fakultetet er følgende tema relevante:

 • bruk av læringssentrerte undervisningsformer
 • bygge et støttende og engasjerende læringsmiljø
 • bruk av læringsassistenter og utvikling av undervisningsteam
 • utvikling av praksisfellesskap ved instituttene
 • integrert profesjonell kompetanse i utdanningen