English version of this page

Undervisningsutvikling

Undervisningsutvikling krever både tid og innsats. Her finner du relevante ressurser for å utvikle deg som underviser.

Foreleser og studenter i aksjon.

REAL undervisning

Kick-off for et nytt semester. 

«Scientific Teaching»

Delta på et undervisningsseminar.

Underverk

Samlingspunkt for IBVs undervisere.

Undervisningsplanlegging

Stegvis planlegging av hva studentene skal lære og hville eksamensformer og undervisningsmetoder som støtter studentenes læring. 

Emnesider

Veiledning og råd for en tydelig emneside. Bruk passende verb for å beskrive læringsutbyttene.  

Seminargrupper

Legg til rette for at studentene kan lære av hverandre mens de arbeider med engasjerende problemstillinger.

Gruppelærere

Støtte av gruppelærere og utvikling av læringsassistenter. 

Læringsmiljø

Du kan bidra til et inkluderende og respektfult læringsmiljø for alle studenter og ansatte. 

Pedagogisk mappe

Dokumentasjon av undervisningsutvikling i forbindelse med ansettelser, opprykk og merittering.

Videointervju – undervisning ved MN-fakultetet

Se videoer og lær av kollegaene dine. Gå til undervisningsplanlegging for å komme i gang.

Ta kontakt

Fortell oss om undervisningen din!

Fysikk

Førsteamanuensis Lasse Clausen bruker omvendt undervisning for å lære studentene om navigasjonssystemer.

Les mer: 

Matematikk

Førsteamanuensis Kristin Shaw bruker kortspill og polls for å lære matematikkstudenter å løse problemer.

Les mer:

Geofag

Professor Joe Lacasce bruker modellering og interaktive seminarer for å undervise grunnleggende prinsipper i geofag.

Les mer:

Farmasi

Førsteamanuensis Eili Tranheim Kase bruker podcast og Mentimeter for å undervise farmakologiske prinsipper og grunnleggende fysiologi.

Les mer:

Astronomi

Professor David Mota bruker bilder, video og grublespørsmål for å underviser studentene i moderne astronomi.

Les mer:

Biologi

Førsteamanuensis Melinka Butenko bruker alias-lek og små skriveøvelser for å undervise plantefysiologi.

Les mer: 

Kjemi

Professor Steven Ray Wilson bruker laboratorieeksperimenter for å lære studentene analytisk kjemi.

Les mer: 

Informatikk

Universitetslektor Siri Annethe Moe Jensen og professor Geir Kjetil Sandve lærer over 700 informatikkstudenter å bruke objekt-orientert programmering.

Les mer: 

Energi

Forsker Anja Røyne lærer studentene å diskutere energiressurser og bærekraft.

Les mer: 

Akademisk skriving

Seksjonsleder ved Bibliotek for medisin og realfag, Jessica Lönn-Stensrud, lærer studentene å lese, evaluere og sitere relevante akademiske kilder.

Les mer:

Forskningsformidling

PhD-kandidatene Katharina Vestre og Julie Sørlie Paus-Knudsen bruker postIT-lapper, nærlesing og hverandrevurdering for å undervise forskningsformidling.

Les mer:

Baklengsdesign

Sikre god sammenheng mellom læringsutbytter, vurderingsformer, undervisningsmetoder og digitale verktøy for å støtte studentenes læring.

SoTL-prinsippene

Utdanningsfaglig utvikling ved UiO er basert på SoTL-prinsippene (Scholarship of Teaching and Learning):

  • Studentenes læring i fokus
  • Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid
  • En forskningsbasert tilnærming 
  • Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap

Ta kontakt

Utdanningsfaglig utvikling er av betydning for ansettelser og opprykk, samt undervisningsmerittering ved UiO.

Ta gjerne kontakt med KURT for hjelp til å utvikle undervisningen din.