English version of this page

Undervisningsutvikling

tre personer. Foto: Simen Kjellin

KURT arbeider systematisk med kompetanseheving av gruppelærere og vitenskapelige ansatte. Vi ønsker at MNs ansatte finner glede og mestring gjennom kontinuerlig utvikling av undervisningen. Dette mener vi et er godt grunnlag for at våre studenter skal lære mest mulig og trives ved vårt fakultet. 

Undervisningsplanlegging

God undervisning handler om å formidle faget på en måte som treffer studentene. Her finner du et rammeverk som viser hvordan du kan planlegge og gjennomføre undervisning med aktiv læring.

REAL undervisning

REAL undervisning er MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. 

Scientific Teaching-seminar

Et engasjerende intensivkurs om «scientific teaching». 

Prosjektarbeid (50 timer)

For deg som deltar på LINK-kurset Pedagogisk utvikling ved egen enhet. Prosjektarbeid på 50 timer for å oppfylle krav om universitetspedagogisk kompetanse. 

Pedagogisk mappe

Dokumentasjon av undervisningsutvikling i forbindelse med ansettelser, opprykk og merittering.

Undervisningsverksted

UnderVerk en lokal arena der ansatte får øke sin utdanningsfaglige kompetanse.

UnderVerk ved IBV

Opplæringsprogram for gruppelærere

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ulike tilbud om opplæring for gruppelærere.

LA-programmet ved Fysisk institutt og Matematisk institutt

Opplæring ved Institutt for informatikk

Utdanningsfaglig utvikling ved UiO er basert på SoTL-prinsippene (Scholarship of Teaching and Learning):

  • Studentenes læring i fokus
  • Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid
  • En forskningsbasert tilnærming 
  • Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap

Utdanningsfaglig utvikling er av betydning for ansettelser og opprykk, samt undervisningsmerittering ved UiO.