English version of this page

Læringsassistenter ved MN-fakultetet

Læringsassistenter spiller en viktig rolle i å støtte studentenes læring. Her finner du informasjon om hvordan du kan gi opplæring til læringsassistentene dine og inkludere dem i undervisningsfellesskapet.

Hva er en læringsassistent?

En læringsassistent er en pedagogisk trent bachelor- eller masterstudent, eller PhD-kandidat, som legger til rette for studentdiskusjon, problemløsning og gruppearbeid som del av undervisningen i et emne.

Læringsassistenter bruker forskningsbaserte undervisningsmetoder og jobber i små eller store grupper. De fungerer som katalysatorer for aktiv læring ved å stille åpne spørsmål, hjelpe studenter til å tilegne seg ferdigheter, og veilede studentene til å overvinne konseptuelle vanskeligheter.

Fordi læringsassistentene selv er studenter, har de en bedre forståelse for hvilke utfordringer andre studenter vil møte. Studier har vist at læringsassistenter kan forbedre konseptuell læring og redusere frafall, og læringsassistenter kan påvirke læringsmiljøet og støtte studentene til å oppnå læringsutbyttet i emnet.

Hvordan bruke læringsassistenter?

Som en del av et undervisningsteam kan læringsassistenter bidra til å engasjere studenter i læringsaktiviteter, og støtte studenter til å utvikle ferdigheter innen akademisk skriving, argumentasjon og programmering.

Emneansvarlig rekrutterer læringsassistenter med hjelp fra studieadministrasjonen. En langsiktig plan for undervisningsteamene gir stabilitet og reduserer stress for både emneansvarlig og læringsassistenter.

Nye læringsassistenter bør delta i et opplæringsprogram for å få et pedagogisk grunnlag for arbeidet.

Kostnadene for opplæringsprogrammet må dekkes av budsjettet til emnet eller instituttet. MN-fakultetet har noen finansieringsmuligheter (utlyst som årlige studiekvalitetsmidler) for utvikling av undervisningsmateriale og arbeid med læringsassistenter.

Undervisning i team

  • Ukentlige møter
  • Pedagogisk utvikling
  • Fellesskap

Opplæring og utvikling

  • Rekruttering
  • Pedagogiske opplæring
  • Andre ressurser

Utvikle innhold til gode seminarer

  • Undervisningsplanlegging
  • Engasjerende spørsmål

The Learning Assistant Alliance

Arbeidet med læringsassistenter ved MN-fakultetet bygger på erfaringer fra University Colorado Bolder. For mer informasjon se Learning Assistant Alliance.

Siden 2018 har postdoktor Tor Ole Odden ved Center for Computing in Science Education (CCSE) hatt ansvaret for å tilpasse og utvide opplæringstilbudet for læringsassistenter ved fakultetet.