English version of this page

Utdanningsutvikling

Utdanningsutvikling handler om alt fra små grep vi gjør i undervisningen hver dag til større endringer i emner. Her finner du relevante ressurser for planlegging og gjennomføring av undervisning. Her får du også veiledning på hvordan du utvikler deg som underviser.

Foreleser og studenter i aksjon.

Undervisningsplanlegging

For at studentene skal lære er det viktig at undervisningen er godt planlagt og at emnesidene gir tydelig informasjon om hva studentene skal lære. Her kan du lese mer om hvordan man kan planlegge undervisningen og presentere læringsmålene på emnesidene.

 

SoTL-prinsippene

Utdanningsfaglig utvikling ved UiO er basert på SoTL-prinsippene (Scholarship of Teaching and Learning):

  • Studentenes læring i fokus
  • Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid
  • En forskningsbasert tilnærming 
  • Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap

Gruppeundervisning

Gruppeundervisningen er en viktig del av undervisningstilbudet på MN-fakultetet. Gruppelærerne er ofte nye og har mindre undervisningserfaring slik at de trenger opplæring og støtte fra faglærer. Her kan dere lese mer om opplæringsmulighetene for gruppelærerne på MN og hvordan man kan støtte gruppelærere generelt.

 

Pedagogisk utvikling hos MN-fakultetet

Det blir stadig høyrer krav til pedagogisk utvikling for akademikere på universitetet. Her kan dere lese mer om mulighetene for pedagogisk utvikling hos MN.

 

 

Ta kontakt

Utdanningsfaglig utvikling er av betydning for ansettelser og opprykk, samt undervisningsmerittering ved UiO.

Ta gjerne kontakt med KURT for hjelp til å utvikle undervisningen din. 

Videointervju – undervisning ved MN-fakultetet

Se videoer og bli inspirert av kollegaene dine. Gå til undervisningsplanlegging for å komme i gang.

Fysikk

Førsteamanuensis Lasse Clausen bruker omvendt undervisning for å lære studentene om navigasjonssystemer.

Les mer: 

Matematikk

Førsteamanuensis Kristin Shaw bruker kortspill og polls for å lære matematikkstudenter å løse problemer.

Les mer:

Geofag

Professor Joe Lacasce bruker modellering og interaktive seminarer for å undervise grunnleggende prinsipper i geofag.

Les mer:

Farmasi

Førsteamanuensis Eili Tranheim Kase bruker podcast og Mentimeter for å undervise farmakologiske prinsipper og grunnleggende fysiologi.

Les mer:

Astronomi

Professor David Mota bruker bilder, video og grublespørsmål for å underviser studentene i moderne astronomi.

Les mer:

Biologi

Førsteamanuensis Melinka Butenko bruker alias-lek og små skriveøvelser for å undervise plantefysiologi.

Les mer: 

Kjemi

Professor Steven Ray Wilson bruker laboratorieeksperimenter for å lære studentene analytisk kjemi.

Les mer: 

Informatikk

Universitetslektor Siri Annethe Moe Jensen og professor Geir Kjetil Sandve lærer over 700 informatikkstudenter å bruke objekt-orientert programmering.

Les mer: 

Energi

Forsker Anja Røyne lærer studentene å diskutere energiressurser og bærekraft.

Les mer: 

Generiske ferdigheter

Se videointervjuer om hvordan man kan jobbe med ulike generiske ferdigheter.

Akademisk skriving

Seksjonsleder ved Bibliotek for medisin og realfag, Jessica Lönn-Stensrud, lærer studentene å lese, evaluere og sitere relevante akademiske kilder.

Les mer:

Forskningsformidling

PhD-kandidatene Katharina Vestre og Julie Sørlie Paus-Knudsen bruker postIT-lapper, nærlesing og hverandrevurdering for å undervise forskningsformidling.

Les mer: