English version of this page

Undervisning med aktiv læring

studenter diskuterer fag

Her finner du konkrete forslag til metoder for aktiv læring. Husk å tenke på at undervisningsaktivitene du velger bør henge sammen med vurdering og læringsutbytte.

Fagbegreper

Metoder for å trene på å forstå og bruke begreper i faget, inkludert mikroskriving og diskusjonsoppgaver.

Argumentasjon

Øvelser som gir studentene trening i å argumentere i faget sitt, inkludert "5-min paper" og "And-But-Therefore".

Tilbakemeldinger

Teknikker for å reflektere rundt egen skriving, læring og utvikling, inkludert hverandrevurdering og refleksjonsnotat.

Struktur

Verktøy for å arbeide med struktur i en god tekst, inkludert PostIT-bonanza og reversdisponering.

Oppgaveskriving

Her finner du ressurser og metoder for å arbeide med oppgaveskriving.

Formidling

Sjangere som lar studentene trene på å formidle fagkunnskap til folk flest, inkludert blogg, leksikonartikkel og kronikk.

Omvendt undervisning

Bruk omvendt undervisning for å la studentene engasjere seg i fagstoffet. 

Seminargrupper

Lag gode og engasjerende spørsmål og problemstillinger til studentene.

Læringsassistenter

Opplæring og pedagogisk utvikling av undervisningsteamet.

Undervisningsplanlegging

God undervisning handler om å formidle faget på en måte som treffer studentene. Her finner du et rammeverk som viser hvordan du kan planlegge og gjennomføre undervisning med aktiv læring.

Vi vil høre fra deg!

Bruker du en metode som fungerer? Vil du delta i et nettverk for å utvikle undervisningen ved fakultetet?