Omvendt undervisning

Bruk omvendt undervisning for å la studentene engasjere seg aktivt i fagstoffet og utvikle relevante ferdigheter. 

Omvendt undervisning (flipped classroom) beskriver et undervisningsdesign der studentene leser relevant materiale på egenhånd og bruker seminarer for å løse problemer og diskutere i grupper. Studentene engasjerer seg aktivt i kursinnholdet i seminarene, og foreleseren eller læringsassistenten støtter studentenes læring ved å svare på spørsmål og legge til rette for problemløsning.

Blandet læring (blended learning) beskriver undervisningsdesign som kombinerer digitale ressurser og fysisk undervisning, inkludert omvendt klasserom.

Eksempel på organisering av omvendt undervisning

  1. Studentene forbereder seg på egen hånd ved å se på videoer, lese pensum og bruke relevante læringsressurser.
  2. Studentene kan svare på en quiz eller gjøre en lignende oppgave i Canvas. Slik får studentene umiddelbar tilbakemelding på det de har lært, og svarene gir foreleseren en oversikt over fremdrift og problemområder.
  3. Studentene deltar i seminarer for å diskutere og reflektere i mindre grupper, og får bruke ny kunnskap og ferdigheter for å løse problemer og utføre oppgaver sammen.
  4. Studentene leverer en kort oppgave, skriver et refleksjonsnotat eller bidrar i en diskusjonstråd i Canvas for å demonstrere læringen etter seminaret. Det er viktig at de mindre oppgavene er relevante for eksamensform og stil og andre vurderinger.

Fordeler og utfordringer

En fordel ved å bruke omvendt undervisning er at foreleseren får bruke mer tid på å diskutere kursinnholdet sammen med studentene. Seminarene gir rom for problemløsning og samtaler mellom studenter om temaer som de synes er både utfordrende og interessante.

Omvendt undervisning kan gi dypere læring, og støtte studentene til å tilegne seg mer komplekse ferdigheter. Studentene leser materialet på egen hånd for å forstå, og bruker tid sammen på å lære å diskutere, analysere og reflektere. (Les mer om verb for læring.)

Et potensielt problem med omvendt undervisning er at studentene kanskje ikke kommer forberedt til seminarene. Uforberedte studenter gjør gruppediskusjoner vanskelige, og gruppen vil kunne få mindre utbytte av seminarene. Noen studenter synest seminarer er utfordrende, spesielt dersom de ikke føler seg trygge og inkludert i gruppen.

For at et undervisningsopplegg basert på omvendt undervisning skal fungere godt, er det viktig at emneansvarlig bruker tid på å bygge et godt læringsmiljø sammen med studentene, og hjelper studentene å se verdien av å lære av hverandre. Det kan også være nødvendig å gi studentene litt tid til å venne seg til formatet og oppleve fordelene på egenhånd.

Ressurser:

Publisert 26. feb. 2021 14:31 - Sist endret 19. nov. 2021 10:54