English version of this page

Oppgaveskriving

Her finner du nedlastbare undervisningsopplegg og ressurser for å støtte studenene i arbeidet med å skrive lengre oppgaver. 

Mange emner og studieprogrammer har undervising i akademisk skriving. I tillegg til forelesninger trenger studentene også å sette av tid til å arbeide med egen skriving.

Her finner du en oversikt over aktive læringsressurser ved MN som er godt egnet til å gi studentene verktøyene de trenger for å mestre å skrive gode oppgaver. Undervisningsaktivitetene er detaljert beskrevet under fagbegreper, argumentasjon eller struktur.

Nettsidene Søk og Skriv og PhD on Track gir gode råd om akademisk skriving, og studenter kan også få veiledning fra skrivementorer på Akademisk skrivesenter.

Ressursene under er i hovedsak rettet mot masterstudenter, men kan også brukes for studenter som skriver andre typer oppgaver, slik som obliger, bacherloroppgaver, laboratorierapporter og forskningsartikler.

Ta kontakt med oss i KURT dersom du ønsker å dele noe som du har utviklet eller brukt.

Masteroppgave

Masteroppgaven er et omfattende arbeid som avslutter mange år med universitetsutdannelse. I masteroppgaven skal studentene demonstrere solid fagkompetanse, kritisk refleksjon og evnen til å kommunisere faget på en god måte. 

Instituttene ved MN har ulike tilbud til masterstudentene for å støtte dem i arbeidet med å skrive masteroppgavene sine. 

Her er noen av ressursene som er i bruk på MN:  

Prosjektbeskrivelse

Når: 1. semester masterstudenter

Mål: skrive egen prosjektbeskrivelse for masteroppgaven.

Omfang: 1 time per uke, 12 uker til sammen. Delt i 3 moduler

Aktiviteter: And-But-Therefore, argumentasjon, hverandrevurdering 

Gjennomført ved: Fysisk institutt fra høsten 2018

Lenke: last ned ressurer på engelsk. Se også nettsiden Writing Science.

Intensivkurs over 2 dager

Når: bachelor eller masterstudenter

Mål: lære å bruke verktøy for skriveprosessen og komme i gang med skrivingen.

Omfang: 3 timer + 3 timer (egenarbeid mellom to samlinger)

Aktiviteter: And-But-Therefore, postIT-bonanza, argumentasjon, hverandrevurdering 

Gjennomført ved: Naturhistorisk museum høsten 2019

Lenke: ressurser på engelsk.

Masterverksted

Når: 4.semester masterstudenter

Mål: få oversikt over masteroppgaven og komme i gang med skrivingen

Omfang: 2 timer hver uke i 5 uker

Aktiviteter: And-But-Therefore, tekstanalyse, mikroskriving/press-skriving, argumentasjon, hverandrevurdering, revidering, gruppediskusjoner

Gjennomført ved: pilot ved MN-fakultetet våren 2020

Lenke: ressurser på norsk og engelsk. Se også nettsiden Masterverksted

 

Publisert 27. jan. 2020 14:19 - Sist endret 16. apr. 2022 22:56