Masterverksted

Fem effektive samlinger for å skrive masteroppgaven.

Masterverksted er et pilotprosjekt iverksatt våren 2020 for støtte studenter ved MN-fakultetet til å skrive masteroppgavene sine. Innholdet er en videreutvikling av undervisningsopplegget Writing Science som ble innført ved fysisk institutt høsten 2018. 

Masterverksted våren 2020 handler primært om skriving av selve masteroppgaven, og dekker ikke behov som studentene kan ha knyttet til bruk av EndNote, LaTeX, datalagring og lignende.

Er du underviser/veileder og ønsker å bruke opplegget? Klikk her.

Undervisningen

Undervisningen består av fem samlinger på to timer hver, der deltagerne arbeider med egen masteroppgave gjennom diskusjoner, skriveøvelser, hverandrevurdering og refleksjoner. Det forventes at deltagerne er aktive, og at de deltar på minst fire av fem samlinger.

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt på Masterverksted kan du:

 • gjøre rede for tema, problemstilling, struktur og resultater i masteroppgaven din
 • planlegge og bruke relevante verktøy i skriveprosessen
 • reflektere over dine ferdigheter som masterstudent

Innhold

Samling 1: Oversikt over masteroppgaven

Forarbeid:
Finn frem to tidligere masteroppgaver som er relevante for ditt eget prosjekt. Snakk med veilederen din og lag en tidsplan for perioden frem til levering. Prøv å senke skuldrene.

Plan for samlingen: 

 • Introduksjon og rolleavklaring
 • Skrivetid (And - But - Therefore)
 • Diskusjon og deling i grupper
 • Skrivetid (PostIT-lapper for å strukturere masteroppgaven)
 • Diskusjon i grupper. Innholdslisten – hva skal med, og hvor skal det stå?
 • Diskusjon om tilbakemeldinger på skriving
 • Oppsummering

Samling 2: Å skrive introduksjonen

Forarbeid: 
Les tre til fem avsnitt fra introduksjonen i to publiserte masteroppgaver i ditt fagfelt. Legg merke til ord og uttrykk som fungerer som veiledere gjennom teksten (ord som for eksempel "recently, previous research, however, in this study").

Plan for samlingen:

 • Diskusjon og deling i grupper (funn fra lesing)
 • Skrivetid
 • Diskusjon om skriveprosess
 • Skrivetid (hverandrevurdering og revisjon)
 • Oppsummering 

Samling 3: Å skrive om teori/metode

Forarbeid:
Les tre til fem avsnitt fra teori/metode-delen i to publiserte masteroppgaver i ditt fagfelt. Legg merke til hva som kjennetegner teksten i denne delen av masteroppgaven. Eksempel kan være balansen mellom tekst, formler og figurer, og hvordan innholdet henger sammen med temaet for oppgaven.

Plan for samlingen:

 • Diskusjon og deling i grupper (funn fra lesing)
 • Skrivetid
 • Diskusjon om skriveprosess
 • Skrivetid (hverandrevurdering og revisjon)
 • Oppsummering

Samling 4: Å skrive om resultater

Forarbeid: 
Les tre til fem avsnitt fra resultatdelen i to publiserte masteroppgaver i ditt fagfelt. Legg merke til hva som kjennetegner teksten når forfatteren beskriver egne resultater. Eksempel kan være samspill mellom tekst og figurer, eller småord i et avsnitt som kobler sammen et problem, en metode og et resultat. 

Plan for samlingen:

 • Diskusjon og deling i grupper (funn fra lesing)
 • Skrivetid
 • Diskusjon om skriveprosess
 • Skrivetid (hverandrevurdering og revisjon)
 • Oppsummering 

Samling 5: Å skrive en god diskusjon

Forarbeid: 
Les tre til fem avsnitt fra diskusjonen i to publiserte masteroppgaver i ditt fagfelt. Legg merke til hva som kjennetegner teksten når forfatteren diskuterer styrker, svakheter og betydningen av de nye funnene. Eksempel kan være samspill mellom utvalgte referanser og egne resultater, eller koblinger som trekker store linjer mellom introduksjonen og diskusjonen. 

Plan for samlingen:

 • Diskusjon og deling i grupper (funn fra lesing)
 • Skrivetid
 • Diskusjon om skriveprosess
 • Skrivetid (hverandrevurdering og revisjon)
 • Oppsummering
 • Lykke til videre!

Litteratur

Boken Writing Science av Joshua Schimel (2012) gir en god innføring i hvordan skrive gode, akademiske tekster. Boken gir også en ryddig og konkret strategi for revidering av tekst. Forfatteren er professor i mikrobiologi, og eksemplene er hentet fra realfag og teknologi. Boken er tilgjengelig via Universitetsbiblioteket. 

For undervisere 

Last ned ressurser på norsk eller engelsk.

Arbeidsmetodene som brukes i Masterverkstedene er detaljert beskrevet på KURT sine nettsider om aktiv læring, under argumentasjon, struktur og tilbakemeldinger. Du er velkommen til å ta metodene i bruk og tilpasse dem etter dine behov. 

Har du innspill til MN-fakultetet eller ønsker å bidra til å støtte studentene i arbeidet med å skrive gode masteroppgaver? Ta kontakt!

Publisert 24. jan. 2020 15:18 - Sist endret 17. apr. 2022 15:15