Undervisningsplanlegging med samsvar og baklengsdesign

Les mer om hvordan du kan baklengsdesigne undervisningen i tråd med meningsfylt samsvar (constructive alignment).

Meningsfylt samsvar

Det bør være et meningsfylt samsvar (constructive alignment) mellom læringsmål, vurdering og undervisningen som blir gitt. For å sikre et slikt samsvar kan det være fornuftig å bruke baklengsdesign når du planlegger for et emne eller en undervisningsøkt. 

Bildet kan inneholde: produkt, gjøre, sirkel, diagram, deling.

Baklengsdesign

Her kan du se hvordan du i praksis kan benytte baklengsdesign for å sikre meningsfylt samsvar både i emner og i undervisning. 

Undervisningsplanlegging

Ved bruk av baklengsdesign kan man stegvis planlegge hva studentene skal lære, og avgjøre hvilke vurderingsformer og undervisningmetoder som støtter studentenes læring.

Les mer om: