English version of this page

Læringsmiljø ved MN-fakultetet

Fakultetet arbeider for et inkluderende og respektfult læringsmiljø for alle studenter og ansatte. Du kan bidra til arbeidet.

Alle trenger å være en del av et fellesskap for å lære og trives. På MN-fakultetet har vi som mål å skape et miljø for læring gjennom klar og inkluderende kommunikasjon mellom alle studenter og ansatte.

 • Navn er viktig. Å lære og å bruke navnene på studentene er en god måte å fortelle studentene at du ser og inkluderer dem.
 • Modellering av atferd. Måten du opptrer foran studentene på, påvirker hvordan de oppfører seg mot hverandre. Hvis du trekker frem enkeltpersoner og får dem til å føle seg dumme, vil studentene gjøre det samme i gruppearbeid, og kulturen vil hindre læring. Handlingene dine betyr mer enn ordene dine. 
 • Læring i fellesskap. Gi klare instruksjoner om hvordan du ønsker at studentene skal støtte og utfordre hverandre, både i forelesninger og seminarer. Studenter som gjentatte ganger får beskjed om å handle og tenke som et støttende fellesskap, vil tilnærme seg hverandrevurdering, tilbakemeldinger og gruppedynamikk annerledes enn studenter som tenker på gruppemedlemmene som konkurrenter.
 • Det er greit å ta feil. Det føles ikke bra å gjøre feil, men feil er gode muligheter for læring. Snakk med studentene om verdien av å gjenkjenne egne misforståelser som et viktig skritt mot læring. 
 • Læring tar tid. For noen studenter tar den viktigste læringen mye lengre tid enn et enkelt semester. Dybdelæring, modning og refleksjon rundt egen læringsprosess og kompetanse krever gjentatte erfaringer og utfordringer over lang tid. Inkluder studentene dine i et langsiktig perspektiv på læring og utvikling.
 • Læring krever dialog. Samtaler er gode for å øke kunnskap og lære nye ferdigheter. Ikke alle samtaler trenger å skje ved å snakke høyt sammen med medstudenter, men læringen kan også foregå når en student reflekterer individuelt rundt sin egen kunnskap. Studentene kan ha nytte av å lære å observere og beskrive sin egen læringsprosess som en intern dialog (et såkalt metaperspektiv).
 • Vi verdsetter forskjeller. Studentene kommer fra ulike bakgrunner, har forskjellige forventninger og forskjellige utgangspunkt. Mangfoldet blandt studentene er en styrke som gir rom for engasjerende samtaler mellom studenter og ansatte.
 • Livet skjer. Selv om en utdannelse er viktig for fremtidige jobbutsikter, er ikke studier det viktigste i livet. Studenter på emnet ditt kan være syke, miste nære familiemedlemmer, finne kjærligheten, mangle venner eller ha depresjon. De trenger ikke å fortelle deg hva som skjer, men fra tid til annen vil det påvirke arbeidet og forpliktelsene til undervisningen. Vær empatisk og finn kompromisser når det trengs.

Å jobbe for et inkluderende og støttende læringsmiljø som stimulerer til kreativitet og innovasjon blant studenter krever hardt arbeid over lang tid. Du er ikke alene, og du er velkommen til å snakke med kollegene og studentene dine om strategier og fordeler ved et godt læringsmiljø. 

ForVei

 • veiledning for studenter
 • støtte til undervisere

Studentaktiv læring

 • engasjere studentene
 • stimulere til samarbeid

Ressurser ved UiO