English version of this page

Gruppelærer ved MN-fakultetet

Gruppeundervisningen er viktig for studentenes læringsprosess og en arena hvor studentene kan lære sammen. Gruppelærerne betyr mye for MN, og har behov for støtte og opplæring slik at de er trygge i rollen som gruppelærer.

Trygge gruppelærere

MN ansetter mange studenter til å bidra inn i undervisningen som gruppelærere. De spiller en viktig rolle i å støtte studentenes læring. Her finner du informasjon om opplæring, læringsassistent-seminaret og hvordan du kan inkludere dem i undervisningsfellesskapet. 

Undervisning i team

  • Ukentlige møter
  • Pedagogisk utvikling
  • Fellesskap

Opplæring og utvikling

  • Rekruttering
  • Pedagogiske opplæring
  • Andre ressurser

Utvikle innhold til gode seminarer

  • Undervisningsplanlegging
  • Engasjerende spørsmål

Læringsassistenter og LA-seminaret

På MN tilbyr vi opplæring til gruppelærere slik at de blir læringsassistenter gjennom LA-seminaret.

Siden 2018 har førsteamanuensis Tor Ole Odden ved Center for Computing in Science Education (CCSE) hatt ansvaret for å tilpasse og utvide opplæringstilbudet for gruppelærere ved fakultetet. 

Arbeidet med læringsassistenter ved MN-fakultetet bygger på erfaringer fra University Colorado Bolder. For mer informasjon se Learning Assistant Alliance.