Læringsassistenter og LA-seminaret

På MN kan gruppelærene dine få opplæring slik at de blir læringsassistenter gjennom LA-seminaret. En læringsassistent er en pedagogisk trent bachelor- eller masterstudent, eller ph.d.-kandidat, som legger til rette for studentdiskusjon, problemløsning og gruppearbeid som del av undervisningen i et emne.

Hva er en læringsassistent?

En læringsassistent er en pedagogisk trent bachelor- eller masterstudent, eller PhD-kandidat, som legger til rette for studentdiskusjon, problemløsning og gruppearbeid som del av undervisningen i et emne.

Læringsassistenter bruker forskningsbaserte undervisningsmetoder og jobber i små eller store grupper. De fungerer som katalysatorer for aktiv læring ved å stille åpne spørsmål, hjelpe studenter til å tilegne seg ferdigheter, og veilede studentene til å overvinne konseptuelle vanskeligheter. 
 
Fordi læringsassistentene selv er studenter, har de en bedre forståelse for hvilke utfordringer andre studenter vil møte. Studier har vist at læringsassistenter kan forbedre konseptuell læring og redusere frafall, og læringsassistenter kan påvirke læringsmiljøet og støtte studentene til å oppnå læringsutbyttet i emnet.

Hvordan bruke læringsassistenter?

Som en del av et undervisningsteam kan læringsassistenter bidra til å engasjere studenter i læringsaktiviteter, og støtte studenter til å utvikle ferdigheter innen akademisk skriving, argumentasjon og programmering.

Emneansvarlig rekrutterer læringsassistenter med hjelp fra studieadministrasjonen. En langsiktig plan for undervisningsteamene gir stabilitet og reduserer stress for både emneansvarlig og læringsassistenter. Kostnadene for opplæringsprogrammet må dekkes av budsjettet til emnet eller instituttet. MN-fakultetet har noen finansieringsmuligheter (utlyst som årlige studiekvalitetsmidler) for utvikling av undervisningsmateriale og arbeid med læringsassistenter.

Hvordan bli læringsasssistent?

Hvert semester arrangeres det læringsassistent-seminar som støtter studenter som er ansatt for å holde gruppeundervisning. Gjennom seks samlinger for studentene opplæring i hvordan håndtere diskusjoner og jobbe med grupper knyttet opp til disiplinfaget de kommer i fra. 

Om LA-seminaret

LA-seminaret gir gruppelærene trening slik at de blir trygge i gruppeundervisningen. Gjennom øvelser og aktiviteter får gruppelærene opplæring til å bli læringsassistenter. Ta kontakt med Inger Christin Borge for mer informasjon.