Opplæring av nye gruppelærere

Bruk diskusjoner, videoer og skriftlige oppgaver for å lære opp nye gruppelærere. 

Rekruttering

Å finne kvalifiserte og motiverte studenter til å jobbe som gruppelærere er en viktig del av undervisningsplanleggingen. Emneansvarlige samarbeider ofte med kollegaer i administrasjonen for å rekruttere, intervjue og trene nye gruppelærere.

Ting du bør vurdere når du rekrutterer nye gruppelærere:

  • Se etter studenter som blir motivert av å støtte andre studenters læring.
  • Vurder om toppkarakterer er relevante eller ikke relevante for rollen.
  • Mangfold blant gruppelærere sikrer forbilder for alle studenter.
  • Emneansvarlig bør intervjue søkere sammen med administrative kolleger.
  • Vurder å be søkere om å skrive en kort tekst om deres syn på undervisning og læring.
  • Legg en plan for kontinuitet i gruppen av gruppelærere.

Gruppelærerne får også et stort utbytte av erfaringene med å støtte andres læring, og forskning har vist at gruppelærere presterer bedre som studenter i påfølgende emner.

Opplæring

Noen insitutter tilbyr pedagogiske kurs for gruppelærere. Ta kontakt med kollegaer i administrasjonen eller KURT for å få hjelp til å planlegge opplæring av gruppelærere.

Overordnede mål for opplæringen:

  • stimulere til refleksjon rundt undervisning og læring
  • forberede læringsassistenter for seminarer og interaksjon med studentene
  • gi praktisk trening med åpne spørsmål og gruppediskusjoner
  • diskutere forventninger til undervisningsteam og støtte til utvikling

Opplæringen kan gjøres gjennom LA-seminaret eller som lokale initiativ ved instituttene. Mange faglærere har jevnlig kontakt med gruppelærene som en del av et   teaching team og gir gruppelærene støtte og opplæring knyttet til emne.

Læringsassistentseminaret

På MN-fakultetet har vi etablert LA-seminaret som gir gruppelærerne opplæring til å bli læringsassistenter. En håndfull koordinatorer ved Instituttene for fysikk, matematikk og kjemi samkjører opplæringen av nye læringsassistenter. Emneansvarlige ved andre institutter kan ta kontakt for å bli en del av fellesprogrammet.

Andre ressurser

Emneansvarlig kan støtte undervisningsteamet med ukentlige møter som kombinerer diskusjoner om kursinnhold med refleksjon over pedagogisk praksis.

Les mer om undervisning i team

Publisert 26. feb. 2021 13:23 - Sist endret 19. nov. 2021 10:55