LA-seminaret

Opplæringsseminaret går over et helt semester, parallelt med undervisningsansvar i et tilknyttet emne.

Knyttet til praksis

Nye gruppelærere på tvers av emner og institutter gjennomgår opplæringen sammen, en organisering som bidrar til læring og refleksjoner på tvers av fagområder, og kvalifiserer seg til å bli læringsassistenter etter opplæringen. I opplæringen får de bruker sine egne erfaringer i samtaler med andre læringsassistenter når de lærer å observere, reflektere og utvikle pedagoisk praksis.

Læringsassistentseminaret dekker følgende emner:

 • få frem studentens tanker
 • engasjere studentene i dialog
 • legge til rette for diskusjon og interaksjon
 • gi veiledning ved å unngå forelesning
 • rollen til læringsutbytte og vurderingformer
 • læringsteorier som støtter arbeid i grupper
 • viktigheten av likestilling og mangfold

Overordnede mål for opplæringen:

 • stimulere til refleksjon rundt undervisning og læring
 • forberede læringsassistenter for seminarer og interaksjon med studentene
 • gi praktisk trening med åpne spørsmål og gruppediskusjoner
 • diskutere forventninger til undervisningsteam og støtte til utvikling

Opplæringen kan for eksempel inneholde følgende elementer:

Del 1. Innledning

Foredrag for å introdusere nye læringsassistenter til de pedagogiske ambisjonene ved instituttet og MN-fakultetet. Aktiviteter for å støtte refleksjon rundt egen læringsprosess, rolle som læringsassistenter, læringsmiljøet og fordelene med aktiv læring.

Diskusjonstemaer:

 • Hvordan kan læringsassistenter støtte studentenes læring?
 • Hva er hovedansvaret til en læringsassistent?
 • Bør læringsassistenten være en ekspert i faget eller en tilrettelegger for læring?
 • Hvordan støtter aktiv læring studentene til å oppnå læringsutbyttene i emnet?

Del 2. Oppgaver

På egen hånd ser læringsassistentene videoer og leser noen utvalgte tekster. Læringsassistentene responderer på materialet ved å skrive et kort essay (300-500 ord).

Del 3. Diskusjoner

Gruppediskusjoner for å la læringsassistenter dele sine refleksjoner til videoer og svar på leseoppgaver. Demonstrasjon og observasjon av aktiviteter som relevante for de emnene der læringsassistentene bidrar til undervisningen.

Diskusjonstemaer:

 • Hvordan kan læringsmiljø, mangfold og og makt påvirke læring?
 • Hva er spesielt med det aktuelle emnet, hvordan lærer studentene de viktigste ferdighetene, og hvordan kan læringsassistenter støtte læringsprosessen?
 • Hva du kan forvente og hvordan du kan bidra til et undervisningsteam.

Kontakt

For mer informasjon om hvordan gruppelærerne i emenet ditt kan delta i læringsassistentseminaret, vennligst kontakt Inger Christin Borge.