Seminargrupper

Vellykkede seminarer krever at studentene får arbeide med engasjerende spørsmål og komplekse problemstillinger både alene og i fellesskap.

Engasjerende spørsmål

Målet med et seminar, en kollokvie, en datalab eller lignende er å stimulere til dybdelæring og hjelpe studentene til å utvikle relevante ferdigheter.

Nedenfor er en liste over tema du kan vurdere når du utvikler kursmateriell til seminarene. De pedagogiske refleksjonene overlapper med opplæringen for læringsassistenter.

  • Språk er viktig. Hold formuleringene like fra uke til uke for å unngå forvirring og misforståelser. Inkluder studentene i en samtale om begrepene du bruker i kursmateriellet.
  • Inkluder læringsutbyttet. La studentene få vite hvordan og hvorfor de skal bruke tid på de spesifikke spørsmålene eller oppgaven, og hjelp studentene til å se hvordan arbeidet støtter læringen deres.
  • Hvorfor eller hvordan? Et spørsmål kan forme både samtalene i rommet og hvordan studentene vurderer innholdet. For eksempel kan spørsmål med «Hvorfor?» få studentene til å feilaktig anta årsakssammenheng. Spørsmål med «På hvilke måter?» vil i større grad åpne for diskusjon og ulike synspunkter. 
  • Prosess eller produkt? Hvordan du stiller spørsmålene dine påvirker hvor mye vekt studentene legger på problemløsning og svarene. Vil du at studentene bare skal få det riktige svaret, eller vil du at de skal lære tankeprosessene som er typiske og nødvendige i fagfeltet? Inkluder studenter og læringsassistenter i planleggingen din.
  • Læring eller kontroll. Hvilken rolle har oppgavene og innleveringene? Juster læringsutbytte og aktiviteter i seminaret for å sikre at de formative vurderingene bidrar til studentenes læring. Gjennomgå oppgaver som bare kontrollerer fremmøte og hukommelse.
  • Sammenheng. Seminarer kan hjelpe studentene med å koble teoretiske konsepter til konkrete eksempler og bruksområder. Planlegg forelesninger og seminarer i en sammenheng for å hjelpe studentene til å forstå og bruke den nye kunnskapen sin. Helheten kan også signalisere at forelesninger og seminar har ulike funksjoner i studentenes læringsprosess. 
  • Integrering av generiske ferdigheter. Alle studieprogrammene har som mål å støtte studentene til å utvikle ferdigheter i skriving og presentasjon. Sørg for at seminarene inkluderer både skriftlige og muntlige øvelser, for eksempel gjennom en variasjon av aktive læringsmetoder.

Tilleggsressurser:

Publisert 26. feb. 2021 13:54 - Sist endret 14. apr. 2022 22:20