English version of this page

Utdanningsutvikling

Utdanningsutvikling handler om alt fra små grep vi gjør i undervisningen hver dag til større endringer i emner. Det handler også om hvordan vi kan bygge en delingskultur der vi lærer fra hverandre, utveksler ideer og støtter oss til forskningslitteratur om læring og undervisning. Hele tiden skal studentenes læring stå i sentrum. 

Undervisningsstøtte

Her finner du ressurser som hjelper deg å planlegge emnet ditt og å planlegge selve undervisningen. I tillegg finner du informasjon om og for gruppelærere og hvordan du kan arbeide med generiske ferdigheter hos studentene. Målet er som alltid at «flest mulig skal lære mest mulig».  

 

Undervisningskultur

Vi har flere arrangementer og tiltak som skal bygge opp under en god undervisningskultur der vi som kollegium kan utvikle undervisningen ved MN. På denne siden finner du mer om de ulike tiltakene som for eksempel Real Undervisning og hvordan du bygger en god pedagogisk mappe.

 

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)

Utdanningsfaglig utvikling ved UiO er basert på SoTL-prinsippene: 

  • Studentenes læring i fokus 

  • Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid 

  • En forskningsbasert tilnærming  

  • Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap 

Inspirasjon

Se videoer og bli inspirert av kollegaene dine. Hør hvordan de kobler læringsmål, vurdering og ulike aktiviteter slik at undervisningen henger sammen på en god måte. 

Fysikk

Førsteamanuensis Lasse Clausen bruker omvendt undervisning for å lære studentene om navigasjonssystemer.

Les mer: 

Matematikk

Førsteamanuensis Kristin Shaw bruker kortspill og polls for å lære matematikkstudenter å løse problemer.

Les mer:

Geofag

Professor Joe Lacasce bruker modellering og interaktive seminarer for å undervise grunnleggende prinsipper i geofag.

Les mer:

Farmasi

Førsteamanuensis Eili Tranheim Kase bruker podcast og Mentimeter for å undervise farmakologiske prinsipper og grunnleggende fysiologi.

Les mer:

Astronomi

Professor David Mota bruker bilder, video og grublespørsmål for å underviser studentene i moderne astronomi.

Les mer:

Biologi

Førsteamanuensis Melinka Butenko bruker alias-lek og små skriveøvelser for å undervise plantefysiologi.

Les mer: 

Kjemi

Professor Steven Ray Wilson bruker laboratorieeksperimenter for å lære studentene analytisk kjemi.

Les mer: 

Informatikk

Universitetslektor Siri Annethe Moe Jensen og professor Geir Kjetil Sandve lærer over 700 informatikkstudenter å bruke objekt-orientert programmering.

Les mer: 

Energi

Forsker Anja Røyne lærer studentene å diskutere energiressurser og bærekraft.

Les mer: 

Generiske ferdigheter

Se videointervjuer om hvordan man kan jobbe med ulike generiske ferdigheter.

Akademisk skriving

Seksjonsleder ved Bibliotek for medisin og realfag, Jessica Lönn-Stensrud, lærer studentene å lese, evaluere og sitere relevante akademiske kilder.

Les mer:

Forskningsformidling

PhD-kandidatene Katharina Vestre og Julie Sørlie Paus-Knudsen bruker postIT-lapper, nærlesing og hverandrevurdering for å undervise forskningsformidling.

Les mer: