Pedagogisk utvikling på MN-fakultetet

Som underviser er det viktig å være oppdatert på ny kunnskap rundt læring i høyere utdanning og det er med årene kommet flere krav til å dokumentere ens pedagogiske utvikling. Her kan du lese mer om de pedagogiske tilbudene til MNs ansatte. 

REAL undervisning

REAL undervisning er en seminarserie hvor vi fokuserer på kvalitetsutvikling av undervisningen og kommer med inspirasjon til et nytt semester. En REAL kick-start på undervisningen. REAL undervisning blir også tilbudt i engelsk versjon.

Praksisfelleskap

På MN-fakultetet støtter vi kollegialt samarbeid rundt undervisning. I praksisfelleskap får vi anlednig til å lære og utvikle oss sammen. Om du er interessert i å delta i prakisfelleskap med gode samtaler rundt undervisning kan du ta kontakt med ditt lokale miljø eller KURT.

Underverk på IBV - Et samlingspunkt for å snakke om undervisning på IBV.

Pedagogiske mappe

Pedagogiske mapper brukes når man skal søke jobb eller opptykk i akademiske stilliinger, og skal presentere ens pedagogiske profil og erfaring med undervisning. Her kan du lese mer om hvordan du kan lage din pedagogiske mappe.

Scientific teaching seminar

KURT tilbyr pedagogisk opplæring gjennom scientific teaching seminar til lokale miljøer på MN-fakultetet. Ta kontakt med realfagsundervisning@mn.uio.no for mer informasjon.

Pedagogisk utviklingsarbeid hos LINK

KURT støtter MNs ansatte som gjennomfører kursdelen Pedagogisk utviklingsarbeid, 50-timer, hos LINK.