Pedagogisk utvikling på MN-fakultetet

Som underviser er det viktig å være oppdatert på ny kunnskap rundt læring i høyere utdanning og det er med årene kommet flere krav til å dokumentere ens pedagogiske utvikling.

Merritert underviser

Fra 2019 har UiO hatt en merittering-ordning hvor man kan søke om å bli merittert underviser. Målet er å fremme utdanningskvalitet ved UiO og man blir vurdert på basis av en pedagogisk mappe som svarer ut kriterene gitt.

 

Pedagogiske mappe

Pedagogiske mapper brukes når man skal søke merittering, jobb eller opptykk i akademiske stilliinger, og skal presentere ens pedagogiske profil og erfaring med undervisning. Her kan du lese mer om hvordan du kan lage din pedagogiske mappe.