English version of this page

Pedagogisk mappe

En pedagogisk mappe er et personlig dokument som kan brukes for å utvikle seg selv som underviser og for å presentere ens undervisningserfaring. Her kan du lese mer om hvordan utforme en pedagogisk mappe til ulike formål. 

Personlig dokument

Som undervisere hos MN har man ulik undervisnings- og veiledningserfaring som gjenspeiler at de personlige mappene er ulike. Mappene kan brukes som en arbeidsmappe eller en presentasjonsmappe. Som en arbeidsmappe kan en pedagogisk mappe være en støtte for å utvikle undervisningen og seg selv som underviser. Som en presentasjonsmappe kan mappen brukes til ulike formål hvor kriteriene endrer seg basert på om hensikten er ansettelse, opprykk eller merittering. En pedagogisk mappe skal representere reell praksis.

Arbeidsmappe

En arbeidsmappe er en mappe hvor man kan samle alle dokumenter og notere erfaringer fortløpende mens man underviser.

Presentasjonsmappe

Presentasjonsmappe skal brukes for å vise ved mertittering, opprykk eller ansettelse, og kan endre seg avhengig av kriteriene og kan variere i sidetall.

Den pedagogiske mappen bør forankres i Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)-prinsippene: 

  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • En forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis

En presentasjonsmappe skal ofte inneholde følgende elementer:

  • En utdanningsfaglig CV
  • Dokumentasjon på påberopte utdanningsfaglige prosjekter og initiativ
  • Egenrefleksjon knyttet til egen rolle som underviser, samt diskusjon og begrunnelse for egne valg i planlegging, gjennomføring og utvikling av undervisning og veiledning