English version of this page

Presentasjonsmappe

Om du ønsker å søke ansettelse, opprykk eller merittering kan man bli spurt om å legge ved en pedagogisk mappe, sammen med søknaden. På denne siden finner du et enkelt oppsett for hvordan man kan lage en presentasjonsmappe. 

Enkel presentasjon 

  1. Hvem er du? 
  2. Hvor har du undervist og hva har du undervist?

Dette kan fremstilles som en CV og man kan inkludere et bilde av seg selv. 

Format 

Formatet på en presentasjonsmappe kan variere basert på hva man søker på. Om man søker merittering eller opprykk inneholder kriteriene ofte beskrivelser av hvor mange ord eller sider de ønsker at hver del i den pedagogiske mappen skal ha eller ikke overskride. 

En presentasjonsmappe skal være leservennlig og presentere det mest vesentlige for å vise hvem du er som underviser. 

Egenrefleksjon og dine kvaliteter som underviser

Mappen bør innholde forklaringer og pedagogiske refleksjoner som handler om å forstå hvem du er som underviser og hvordan du jobber med undervisning. Under finner du hjelpespørsmål basert på SoTL-prinsippene. 

  1. Hvilken holdning har du til studentenes læring og hvordan legger du til rette for at studentene skal lære?
  2. Hvordan har du utviklet deg som underviser over tid og hvordan jobber du med å utvikle deg videre?
  3. Har du hatt noen prosjekter knyttet til undervisning? Hva gikk det ut på og hva lærte du?
  4. Hvordan knytter du din undervisningspraksis til forskning på undervisning og læring?
  5. Hvordan samarbeider du med andre kollegaer for å utvikle undervisningspraksisen din, sikre god sammenheng i undervisningen og bidrar til et godt undervisningsmiljø?

De fem punktene kan enten fremstilles som et narrativ eller punktvis. Her kan man også inkludere viktige bengivenheter i ens undervisningshistorie, en undervisningsfilosofi og videre målsetninger for å utvikle deg selv og undervisningen. 

 

Undervisningsfilosofi

I mange beskrivelser av pedagogiske mapper blir det etterspurt en undervisningsfilosofi. En undervisningsfilosof skal prøve å vise hvilke holdninger man har til undervisning og sin rolle som underviser. 

En undervisningsfilosofi kan enten skrives før man har etablert en pedaogisk mappe eller som en oppsummering etter at man har fått et bevisst forhold til hvordan man jobber med undervisning.

En undervisingsfilosofi kan endre seg eller utvikles over tid. Om man presenterer en undervisingsfilosofi i en presentasjonsversjon av den pedaogiske mappen er det viktig at det er sammenheng mellom undervisningsfilosofien og øvrige refleksjoner og praksis i mappen. 

Hvordan velge ut hva som skal med? 

Som underviser er man på ulike stadier i sin karriere:

  • Som ny underviser har man mindre undervisningserfaring å presentere. Da er det fint å gi gode beskrivelser av det man har av erfaring, og reflektere over fremtidige målsetninger for ens undervisningskarriere. 
  • Som erfaren underviser må man velge ut det som representerer en best og legge vekt på viktige utviklingssteg eller vendepunkt som har hatt betydning for at man har utviklet seg til underviseren man er i dag.

Ettersom den pedagogiske mappen også skal hjelpe ansettelses-, opprykks- og meritteringskommiteer til å sammenligne kandidater er det viktig å være bevist på hvilke kriterer de legger vekt på. Da kan man trekke frem relevant erfaring som svarer på kriteriene. 

Kriteriene til hva kommitene etterspør er presentert på nettsidene deres eller i utlysningsannonsen: 

Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse 

Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger  

Dokumentasjon 

Det som blir presentert i mappen bør kunne etterprøves eller dokumenteres på en eller annen måte, gjennom vedlegg eller hendvisning til kilder. 

Eks 1) hvor har du undervist?

Om du har jobbet på UiO, fysikk, med emne xxxx, emne xxxx kan dokumentasjon være fra en arbeidsgiver som uttaler at du har jobbet for dem i år – til år, med emnene..

Eks 2) Har du hatt noen prosjekter knyttet til undervisning?

Om du har jobbet på et prosjekt og søkt penger kan prosjektbeskrivelse og søknaden fungere som dokumentasjon. Om det ikke ligger noen formelle papirer, og prosjekter kan er koblet til en endring i undervisningen kan et sitat eller uttalelse fra studentene i emneevalueringene være dokumentasjon på hvordan det har gått med prosjektet og hva man har lært.

Eks 3) hvordan samarbeider du med kollegaer?

Om du har bidratt i en diskusjonsgruppe kan et program eller et kort referat om tema fungere som dokumentasjon på deltakelse. Eventuelt om man har holdt en presentasjon kan pptx eller en kort beskrivelse av presentasjonen inkluderes.  

God sammenheng i mappen  

Et viktig aspekt ved en pedagogisk mappe er at det er god sammenheng mellom teori og praksis. Om man presenterer at man er interessert i aktiv læring og referer til kilder som støtter aktiv læring er det fint å vise til en undervisningsprakis hvor man utforsker aktiv læring. 

På den måten blir man kjent med hvordan man som underviser jobber forskningsbasert og utforskende i læringsprosessen. 

 

Søknad 

Presentasjonsmappen kan brukes i søknadsammenhenger hvor pedagogiske mapper blir etterspurt. Det varierer om mappen er en del av søknaden eller skal legges ved ved siden av en egne søknad. Ved de tilfellene ønsker man ofte en kortere oppsummering av den pedagogisk mappen og motivasjon for å søke. 

Publisert 28. feb. 2022 21:24 - Sist endret 12. apr. 2022 11:44