Prosjektarbeid (50 timer)

For deltagere på LINK-kurset Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet.

Foto: Line Schibstad

LINK – Senter for læring og utdanning tilbyr kurs i universitetspedagogikk. Et av kursene, kalt Pedagogisk utviklingsarbeid ved egen enhet, lar deltagerne engasjere seg i konkret utviklingsarbeid ved sitt institutt.

KURT samarbeider med instituttene om utdanningsutvikling på MN, og kan bidra med dialog og erfaringsutveksling rundt planlegging og gjennomføring av undervisning, samt støtte til å iverksette lokale tiltak etter behov.

KURT ønsker å legge til rette for at den enkelte underviser kan bidra til et langsiktig og strategisk utviklingsarbeid ved instituttene som løfter kvaliteten på undervisningen på fakultetet.

Ta kontakt med oss, så lager vi en god plan sammen.

 

Les mer: 

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (gjeldende fra 1/9 2019) stiller krav til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk.

Av Cathrine W. Tellefsen og Åsmund H. Eikenes
Publisert 17. okt. 2019 10:45 - Sist endret 19. nov. 2021 10:55