REAL undervisning

REAL undervisning er MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Vi kickstarter hvert semester med plenumsforedrag og parallellsesjoner for alle som underviser.

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

Torsdag i uken før forelesningene starter er det norsk versjon av REAL undervisning. Dagen etter er det engelsk variant; REAL teaching. 

REAL undervisning startet som gruppelærerseminar i 2011 og har siden vært arrangert to ganger i året (januar og august). I 2017 fikk gruppelærerseminaret nytt navn: REAL undervisning for å signalisere at dette er et tilbud til alle som underviser ved MN. Arrangementet er i regi av KURT og ForVei

Se presentasjoner fra tidligere REAL undervisning:

Publisert 9. jan. 2019 18:37 - Sist endret 24. aug. 2022 11:27