Scientific Teaching-seminar

KURT tilbyr et engasjerende intensivkurs om Scientific Teaching.

Kurset går over to dager, og tilbys institutter eller avdelinger ved MN etter behov. 

Innholdet i kurset bygger på MN sine erfaringer med Summer Institute, med grunnlag i forskning-basert undervisning og SoTL-prinsippene.

Deltagere på Scientific Teaching-seminar kan forvente å lære følgende: 

  • hvordan baklengsdesign hjelper til å planlegge undervisningen
  • hvordan du kan bruke metoder for aktiv læring
  • hvordan du kan integrere programmering i undervisningen der det er relevant
  • hvordan du kan integrere trening på skriftlige og muntlige ferdigheter i undervisningen der det er relevant

Gjennom forelesninger, diskusjoner og egenarbeid får kursdeltagerne et solid grunnlag for å videreutvikle egen undervisning i et kollegialt fellesskap.

Interessert i et Scientific Teaching-seminar? Ta kontakt!

    Publisert 17. okt. 2019 12:05 - Sist endret 15. apr. 2022 01:00