English version of this page

Digital undervisning og eksamen

Studenter er konsentrerte.

Her finner du gode tips og råd for planlegging og gjennomføring av digital eksamen ved MN.

Du finner også lenker til UiOs nettsider med ressurser som støtter deg i arbeidet med å utvikle undervisningen din og legge til rette for bruk av digitale verktøy.

Gode råd

  • God planlegging gjør at undervisning, eksamen og læringsmål henger sammen. 
  • Gi vennlige og tydelige beskjeder om tider, frister og forventninger.
  • Studentene trenger å møtes for å lære.

Digital hjemmeeksamen MN

Digital undervisning UiO

Hvordan gjennomføre digitale forelesninger og seminarer.

Digital eksamen UiO

Hvordan planlegge og gjennomføre digital eksamen

Digitalt læringsmiljø UiO

Hvordan legge til rette for digitalt læringsmiljø