English version of this page

Digital eksamen ved MN-fakultetet

Tips og råd for å planlegge digital hjemmeeksamen.

Fire gode råd:

 1. Velg sentrale læringsmål
  Velg ut de mest sentrale læringsmålene i emnet. 
 2. Utforming av eksamensoppgaver 
  Velg eksamensoppgaver som lar studentene vise at de kan bruke det de har lært.
 3. Forberedelse til eksamen
  La studentene få trene på eksamensoppgavene i perioden frem til eksamen.
 4. Vurdering
  Planlegg sensorveiledning, plagiatkontroll og karakterskala. 

1. Velg sentrale læringsmålDe tre første punktene må henge sammen i et meningsfylt samsvar – constructive alignment.

Velg ut de mest sentrale læringsmålene i emnet. 

Du får ikke testet alt, så tenk gjennom hvilke kunnskaper og ferdigheter som er mest nødvendige i emnet.

Det bør være et meningfylt samsvar mellom læringsmål, undervisning og eksamen.

Les mer om undervisningsplanlegging.


2. Utforming av eksamensoppgaver

Velg eksamensoppgaver som lar studentene vise at de kan bruke det de har lært.

Gode eksamensoppgaver ligner ofte på diskusjonsoppgavene som studentene arbeider med i seminarer og til obliger. 

Siden studentene har alle hjelpemidler tilgjengelig, vil de enkelt kunne lete frem svar på oppgaver som tester evne til å gjengi fagbegrepet.

Ved en hjemmeeksamen er det fornuftig å stille spørsmål som tester om studentene kan bruke ferdigheten sine til å analysere, diskutere og evaluere. 

Se eksempel på utforming av digital hjemmeeksamen.


3. Forberedelse til eksamen

La studentene få trene på eksamensoppgavene i perioden frem til eksamen, gjerne ved å gjennomføre en prøveeksamen.

Det er viktig at du sikrer at studentene forstår hva oppgavene ber om, og at de får trening på å besvare lignende oppgaver i perioden før eksamen. 

Dersom studentene skal henvise til kilder i sin besvarelse, er det viktig at de får opplæring i akademisk redelighet og referansebruk.

Studentene bør få god og enhetlig informasjon om det praktiske rundt gjennomføringen, utformingen av eksamensoppgavene og vurderingen.

Det kan være til hjelp for både sensor og student om du angir en maksgrense for sidetall eller ordbegrensing for hver oppgave. 

Les mer om metoder for aktiv læring.


4. Vurdering 

Alle eksamener skal ha sensorveiledninger.

Ved hjemmeeksamen er det spesielt viktig å tydeliggjøre hva som ligger i begrepet "selvstendig arbeid". Når alle hjelpemidler er tillat vil et riktig svar i seg selv ha liten betydning, men refleksjonen omkring svaret er viktig. Gi beskjed til både studenter og sensorer hva som er en god besvarelse og hvordan du planlegger å bruke karakterskalaen. Dette kan for eksempel innebære at studentene får beskjed om hva som kreves i en besvarelse der de blir bedt om å forklare, beskrive, gjøre rede for etc.

Selvstendig arbeid og plagiatkontroll

Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler betyr at studentene kan hente informasjon fra ulike kilder. Det er instituttene som avgjør hvorvidt studentene har lov til å kommunisere med andre under eksamen. I noen emner kan samarbeid være aktuelt, mens det i andre emner ikke er tillat med kommunikasjon. Studentene skal uansett levere et selvstendig arbeid. 

For å  kontrollere studentenes eierskap til en besvarelse, er det mulig å trekke enkeltstudenter ut til en samtale. Samtalen skal ikke ha innvirkning på sensuren/karakteren, men kan lede til at instituttet oppretter fuskesak. Les mer om hva som regnes som fusk på UiOs nettsider.

MN har egne nettsider for studentene om eksamen. Her blir studentene blant annet opplyst om plagiatkontroll. 

Tilrettelegging

Digital hjemmeeksamen betyr ikke nødvendigvis at studentene må sitte hjemme. UiO legger til rette for at studentene kan søke om plass på Campus, men eksamen blir uten tilsyn. 

Studenter kan søke om tilrettelegging som vanlig.  


De generelle rådene om digital undervisning ved UiO er utviklet av KURT og LINK:

Pedagogiske tips til digital undervisning og eksamen

Publisert 3. apr. 2020 12:01 - Sist endret 29. juni 2022 15:28