English

Marie Lilleborge

Førstelektor - Statistikk og Data Science
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35, Niels Henrik Abels hus, 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)