Karen Brinchmann (DHI) : DHI - en samarbeidspartner for master- og forskningsoppgaver

Muligheter for samarbeid med DHI innen forskning, PhD og master-prosjekter.

DHI ble opprettet på 70-tallet fra en gruppe forskere fra
Dansk Hydraulisk Institutt. Så fra starten av var det allerede en sterk
koblingen til forskningsmiljøet. Siden da har DHI jobbet sammen med
universiteter og forskningsinstitusjoner i Danmark, og senere i nye land
der DHI er etablert er det etablert lignende samarbeid. Det ønsker den
marin avdelingen også å få til i Norge.

Arbeidsområder i DHI er miljørådgivning (påvirkning av økosystemer,
utslippsvurderinger, kartleggingsstudier, agent basert modellering (ABM)
mm) og teknisk rådgivning (bølgebelastningsstudier, mulighetsstudier,
Metocean data, bølgevarsling, strømvarsling, CFD mm) i alle mulige
vannsystemer som havner, offshore, innsjøer, elver, rørledninger.
Grunnlaget for å kunne rådgi innenfor alle disse arbeidsområdene er
hydrodynamiske og økologiske modeller som vi utarbeider i MIKE. DHI jobber
også med forskning og utvikling innenfor software (MIKE by DHI) og i
Danmark og Singapore er det store laber for modellforsøk,
ballastvannstesting, toksikologiske tester, akuakultur-annlegg mm.

Seminaret tar opp muligheter for samarbeid innen forskning, PhD og
master-prosjekter.
Published June 13, 2014 10:58 AM - Last modified June 13, 2014 10:58 AM