Kristin Johannessen og Atle Johansen: Offshore-konstruksjoner ønsker å leve lenge!

Oljeindustrien i Norge startet opp på 70-tallet, dvs. at mange av de konstruksjoner som står i nordsjøen nå er over 30år gamle. Ny teknologi gjør at oljeselskapene kan ta ut mer olje og gass av reservoarene enn det som opprinnelig var planlagt. Dessuten finner de nye felt som utvinnes via undervannsteknologi, men som fordrer behandling på eksisterende konstruksjoner. Dette gjør at levetiden til eksisterende konstruksjoner må forlenges. Forlengelse av levetid for store komplekse konstruksjoner er en av kjernevirksomhetene til konstruksjonsavdelingen i FORCE Technology. Ved bruk av avanserte berengningsmodeller/programmer bistår vi våre kunder med å evaluere nye miljølaster (bølger, vind, strøm etc.), nye vekter og ikke minst konstruksjonens integritet som følge av disse nye endringene. Foredraget vil gi eksempler på noen prosjekter FORCE jobber med, programmer vi bruker og teorien bak noen av disse.  Vi ønsker ikke minst studenter velkommen til seminaret. Både interesserte på bachelor- og masterstudiet. Det vil være mulighet for en samtale med FORCE etter foredraget med tanke på mulig ansettelse i FORCE. Klikk herfor mer informasjon.

 

Kristin Johannessen, M.Sc., er "Head of Division, Structural Integrity Services & Qualification of TechnologFORCE Technology Norway AS, Sandvika" . Atle Johansen, M.Sc., er "Deputy Structural Integrity Services & Qualification of Technology".

Published June 13, 2014 10:58 AM - Last modified June 13, 2014 10:58 AM