Helge Brunborg: Hva skjer med verdens befolkningsutvikling?

Helge Brunborg (Statistisk sentralbyrå)  holder et seminar i rom 107, 1. etasje N.H. Abels Hus kl. 14:15 tirsdag  3. februar: Hva skjer med verdens befolkningsutvikling?

Sammendrag:

Er trusselen om befolkningseksplosjon borte? I foredraget vil Helge Brunborg gi en oversikt over befolkningsutviklingen i ulike deler av verden, hva vi kan vente oss framover, og hva som er mest problematisk. De siste 20-30 år har verdens befolkningsutvikling endret karakter. I dag er det rask vekst i noen regioner og nedgang i noen regioner som preger bildet. Dessuten vil nesten alle befolkninger bli betydelig eldre. Brunborg vil se på utviklingen av bl.a. levealder, fødselsrate og migrasjon i ulike deler av verden. Han vil også presentere metoder for å lage befolkningsframskrivninger, spesielt de som lages av FN.

Published Jan. 20, 2015 3:54 PM - Last modified Jan. 21, 2015 1:08 PM