Webpages tagged with «Bayes»

Published Nov. 27, 2017 5:19 PM

Statistical inference is about drawing conclusions regarding the state of nature or society based on statistical data, statements equipped with appropriate measures of uncertainties. The Bayesian and the frequentist are the two main schools of statistical inference. These two schools agree in essence that a model specifying the distribution of the data is necessary to make inference regarding the question at hand. They disagree, however, on whether a prior distribution not based on the data is needed.

Published July 5, 2017 3:34 PM

Jeg ser at du smiler og jeg tenker at du er glad. På bakgrunn av en observasjon (et smil) gjør jeg en slutning om hvordan jeg tror verden er (du er glad). Få ting er så grunnleggende for oss mennesker som denne typen induktive slutninger. Vi gjør slike slutninger nesten hele tiden, hver dag, og all empirisk vitenskap innebærer å slutte fra observasjoner til hvordan man tror verden er. Faget statistikk består av matematiske formaliseringer av slike slutningsprosesser.