Webpages tagged with «Likelihood»

Published Nov. 22, 2017 8:05 PM

Siden vi har eller har hatt Nils Lid Hjort som veileder (Céline og Gudmund) eller biveileder (Emil) er vi selvfølgelig fullstendig inhabile når vi nå har tatt på oss jobben med å gi en omtale av boken Confidence, Likelihood, Probability (CLP) av Tore Schweder og Nils Lid Hjort. Men sånn må det vel være i et lite miljø, og heldigvis er man ikke alltid enig med sin veileder.

Published July 5, 2017 3:34 PM

Jeg ser at du smiler og jeg tenker at du er glad. På bakgrunn av en observasjon (et smil) gjør jeg en slutning om hvordan jeg tror verden er (du er glad). Få ting er så grunnleggende for oss mennesker som denne typen induktive slutninger. Vi gjør slike slutninger nesten hele tiden, hver dag, og all empirisk vitenskap innebærer å slutte fra observasjoner til hvordan man tror verden er. Faget statistikk består av matematiske formaliseringer av slike slutningsprosesser.