Webpages tagged with «Lillestrøm»

Published Oct. 22, 2015 5:52 PM

14. desember 1912 fødes to jentebarn på hver sin side av jordkloden. 101 år og 11 måneder senere slutter hjertene deres å slå – med to timers mellomrom, på Lillestrøm. Hvor urimelig usannsynlig er en slik hendelse (og hva slags dramatiske, lange liv har de to levet)? På oppfordring fra journalister i A-magasinet har vi regnet på sannsynligheter relatert til denne hendelsen.