Kristina Rognlien Dahl tildeles Kongens gullmedalje 2017!

Universitetsstyret har vedtatt at Kongens gullmedalje 2017 for Matnat tildeles Kristina Rognlien Dahl for hennes PhD avhandling i stokastisk analyse fra 2016.

Matematisk institutt gratulerer!

H. M. Kongens gullmedalje er en norsk medalje innstiftet av kong Haakon VII i 1907.

Medaljen blir årlig utdelt til «en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo». Ifølge reglementet må «arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur». Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene. Det tildeles kun én belønning for hvert fakultet.

Kristina Rognlien Dahl er godt kjent på matematisk institutt. Hun startet først med en bachelorgrad innen matematikk og økonomi (MAEC), før hun fortsatte på en master i matematikk, deretter ble hun stipendiat og disputerte i 2016 med avhandlingen "Information and memory in stochastic optimal control", som hun nå har vunnet gullmedalje for. Hun er nå ansatt som Postdoktor ved instituttet. 

Matematisk institutt vil også gratulere Kristina sin veileder Bernt Øksendal og medveileder Fred E. Benth. Dette er en flott utmerkelse til fagmiljøet og instituttet!

Publisert 22. juni 2017 14:23 - Sist endret 20. mai 2020 09:38