Atle Jensen får Petromaks-millioner

Prosjektet Dynamics Of Floating Ice (DOFI) har blitt tildelt 12,8 millioner fra PETROMAKS2-programmet hos Norges Forskningsråd. 

Prosjektleder Atle Jensen og forskningsgruppen i mekanikk skal sammen med forskere fra Alaska, Paris, Svalbard og Meteorologisk institutt bruke de neste årene for å finne ut mer om bevelser i is og isfjell og utvikle metoder for å forbedre varsling for å øke sikkerheten ved aktiviteter i Arktis.

Matematisk institutt gratulerer!

Bilde fra tidligere feltarbeid på Svalbard i forbindelse med prosjektet Experiments on waves in oil and ice. Se flere bilder på Woice-bloggen.

Atle Jensen forteller om prosjektet:

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og kortere ruter for skip mellom Europa og Asia. Økt kunnskap om de Arktiske områdene vil føre til bedre prediksjon av farer ved havis og som vil gi muligheter for tryggere og mer miljøvennlige aktiviteter i nord. I dette prosjektet vil vi utvikle metodologi som vil føre til tryggere operasjoner i Arktiske hav. De viktigste temaene;

  • Utvikle autonome sensorer tilpasset polare områder som vil monitorere bevegelse til is og isfjell, prosessere data lokalt og sende data over satellitt.
  • Studere kilder til energitap under sjøis som er en viktig mekanisme for bølgedempning til havs. Bedre forståelse av fysikken vil gi bedre modeller for bølger i et Arktis i endring.
  • Utvikle metoder og teori for monitorering av 3D bevegelse av isfjell, overvåkning av drift og analyse av stabilitet som er nødvendig for tauing av isfjell.
  • Studere bølgers påvirkning av isfjell, strømninger og vind ved å benytte moderne beregningsverktøy ("computational fluid mechanics" (CFD)); både kommersielle og forskningsbaserte koder.
  • Utvikle numeriske verktøy i samarbeid med Metrologisk institutt, for å forbedre varsling av drivis med fokus på å bedre sikkerheten ved aktiviteter i Arktis.

Forskningsgruppen som skal jobbe med prosjektet:

 

Publisert 1. feb. 2018 13:15 - Sist endret 1. feb. 2018 13:17