Paul Arne Østvær tildelt CAS-prosjekt i 2020/2021

Senter for Grunnforskning / Centre for Advanced Study (CAS) er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Paul Arne med sin forskergruppe innen Motivistisk Geometri er klare for et spennende år i 2020.  

Matematisk institutt gratulerer!

Paul Arne sin uttalelse til CAS ifb tildelingen:

This is an exciting time to organize the program Motivic Geometry at CAS.  The richness of interactions between workers in algebraic geometry and motivic homotopy theory, linked by a common desire to understand the geometric nature of spaces, continues to inspire progress on deep mathematical problems.  The inflection point the subject finds itself at today consists of a deepening of this creative interplay, with dramatic and quite unexpected connections coming into focus.  Some of the leading international experts in the field will participate in the project.

Paul Arne er veldig fornøyd med å bli utvalgt av CAS, tidsmessig passer det også perfekt da programmet vil gå på slutten av perioden med hans Toppforsk-prosjekt. 

Han sier videre at han regner med å få samarbeide med forskere fra følgende land; Australia, India, Japan, Kina, England, Frankrike, Polen, Russland, Sveits, Tyskland, Canada og USA. Det er planlagt 2 konferanser i løpet av året ved CAS, og de har et budsjett på 3.5 millioner kroner. 

Hva er CAS?

CAS ble etablert av DNVA i 1989, og er organisert som en uavhengig stiftelse med styre oppnevnt av DNVA, Universitets- og høgskolerådet og Norges forskningsråd (NFR).

Hovedmålet til CAS er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.
 

Publisert 17. sep. 2018 10:27 - Sist endret 8. okt. 2021 13:12