Nasjonalt program skal løfte matematikkfaget

Matematisk institutt har fått en fremragende forsker som skal styrke fagmiljøet i matematikk. Kristin Shaw fra Canada er ansatt i en forskerstilling med støtte fra Bergens forskningsstiftelse. 

TALENTER: Fra venstre Didier Pilod fra Frankrike som er rekruttert til UiB, Anne Marie Haga, utdelingsansvarlig i Bergens forskningsstiftelse, Kristin Shaw fra Canada som er rekruttert til UiO, Cordian Riener fra Tyskland som er rekruttert til UiT Norges arktiske universitet, Claudia Scheimbauer fra Østerrike som er rekruttert til NTNU og professor Sigmund Selberg ved UiB, som leder prosjektet.  Foto: Helge SkodvinOpphavsrett: UiB

Bergens forskningsstiftelse ble opprettet i 2004 etter en donasjon fra Trond Mohn, og har en kapital på nær 3 milliarder kroner. 

35 år gamle Kristin Shaw har tropisk geometri som sitt forskningsfelt. Hun har studert og arbeidet ved universitetene i Toronto og i Geneve, og på det tekniske universitetet i Berlin. Hun har også hatt forskningsopphold på ytterligere to universiteter i Canada og Tyskland.   

I årene som kommer skal Kristin Shaw bidra til utvikling av matematikkmiljøet både ved UiO og andre norske universiteter. 13 og 14.september deltok hun på en konferanse i Bergen, der en rekke av de fremste matematikerne i Norge var samlet. Konferansen, som også markerer 100 års-jubileet til Norsk matematisk forening, er et ledd i Bergens forskningsstiftelses og Tromsø forskningsstiftelses initiativ til en nasjonal satsning på matematikkfaget. Satsningen innebærer også tilsetting av Kristin Shaw og tre andre unge matematikere på høyt internasjonalt nivå, med sikte på at de skal kvalifisere seg til professorater på universitetene i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen.

Under matematikkonferansen i Bergen mottok Kristin Shaw plakett fra utdelingsansvarlig Anne Marie Haga i Bergens forskningsstiftelse. Foto: Helge Skodvin

 

Skal opp i øverste liga internasjonalt

Det nasjonale matematikkprogrammet ledes av Sigmund Selberg, som er professor og instituttleder ved Matematisk institutt på Universitetet i Bergen.

- Til å være et lite land har Norge bemerkelsesverdige tradisjoner i matematikk — det er nok å nevne navn som Niels Henrik Abel, Sophus Lie, Viggo Brun og Atle Selberg. Med Abelprisen har norsk matematikk også fått en veldig synlighet internasjonalt. Prosjektet til Bergens forskningsstiftelse gir oss en enestående mulighet til ytterligere å styrke forskningen i matematikk ved norske universiteter og til å komme opp i øverste liga internasjonalt, sier Selberg. 

- Vi vil kunne knytte matematikkinstituttene i de fire byene tettere sammen. Vi får også en flott mulighet til å invitere fremragende internasjonale forskere til å gi seminarer og kurs på tidsaktuelle matematiske tema, og å initiere samarbeid mellom forskere internasjonalt.

Det nasjonale matematikkprogrammet har en ramme på ca 96 millioner kroner over fire år, der Bergens forskningsstiftelse bidrar med 34 millioner kroner, og Tromsø forskningsstiftelse, som også drives basert på gaver fra Trond Mohn, med 10 millioner kroner. De fire universitetene bidrar selv med 52 millioner kroner. Programmet kan bli forlenget med inntil to år.

Forskning på ren matematikk

Matematikkprogrammet bærer navnet «Pure Mathematics in Norway».

 – Forskning på ren matematikk danner grunnlag for de kommende tiårenes teknologiske gjennombrudd, sier daglig leder i Bergens forskningsstiftelse, Sveinung Hole. – Vår satsing på dette feltet skal utgjøre en forskjell, ved at universitetene gjennom samarbeidet med stiftelsen blir i stand til å realisere mål og tiltak som de ellers ikke hadde hatt mulighet til. Matematikk-miljøet i Norge holder allerede et faglig høyt nivå, og vi har forventninger til at dette prosjektet skal bidra til ytterligere fremgang, legger han til.

 

Se mer:

Publisert 24. sep. 2018 14:15 - Sist endret 6. mai 2022 13:19