Disputas: Carl Joachim Berdal Haga

M.Sc. Carl Joachim Berdal Haga ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden PhD: Numerical Methods for Basin-Scale Poroelastic Modelling

Carl Joachim Berdal Haga

Tid og sted for prøveforelesning

10.15 Storstua, Simula-senteret, Fornebu: Iterative solvers for large linear systems

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Axel Målqvist, Division of Scientific Computing, Uppsala Universitet
  • Professor Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Professor Arnold Bertelsen, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Bang Huseby

Veileder

  • Førsteamanuensis Harald Osnes, Matematisk institutt, UiO
  • Professor Hans Petter Langtangen, Institutt for informatikk og Simula Research Laboratory
     

Sammendrag

Poroelastisk modellering er en metode for å beregne hva som skjer i samspillet mellom væske og porøse strukturer, slik som i sedimentære bergarter eller i biologisk vev. Beregningene krever at man kan løse store systemer av matematiske ligninger.

I avhandlingen undersøkes og utvikles metoder for å løse disse ligningene effektivt for store og kompliserte modeller. Disse oppstår blant annet ved modellering av sedimentære bassenger.

Av handlingen består av  fire vitenskapelige arbeider som omhandler aspekter av dette problemet. Egenskapene til systemet undersøkes under spesielle forhold, slik som store sprang i permeabilitet, og metoder for å håndtere dette utvikles. Disse metodene er utviklet for å kunne brukes på superdatamaskiner med tusenvis av prosessorer.

Arbeidet er utført ved Simula Research Laboratory med støtte av Statoil og Norsk Forskningsråd.

Kontaktinformasjon

Marie Wennesland

 

Publisert 6. juni 2011 10:03 - Sist endret 28. nov. 2011 13:40