Disputas: Olav Gravir Imenes

Cand.Scient. Olav Gravir Imenes ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The concept of charge in a model based on non-commutative algebraic geometry

Olav Gravir Imenes

Tid og sted for prøveforelesning

Kl 10.15, 12. etasje, Niels Henrik Abels hus: The cobordism hypothesis: content, origin and the notion of fully dualizable object

Bedømmelseskomité

  • Professor Jürgen Fuchs, Avdelingen for fysikk og elektronikk, Karlstads Universitet
  • Professor Valentin Lychagin, Institutt for matematikk og statistikk, Universitetet i Tromsø
  • Førsteamanuensis Jan Christophersen

Leder av disputas

Professor emeritus Erling Størmer

Veileder

  • Førsteamanuensis Arne B. Sletsjøe
  • Professor Sergey Neshveyev
  • Professor emeritus O.Arnfinn Laudal
     

Sammendrag

Avhandlingen er skrevet i skjæringspunktet mellom matematikk og fysikk. En modell basert på ikke-kommutativ algebraisk geometri utviklet av professor O.A.Laudal, testes i forhold til elektromagnetisme og den elektrosvake standardmodellen fra fysikk. Hovedidéen i modellen er bruk av modul-rom, matematiske rom som beskriver alle forskjellige konfigurasjoner av et gitt system. Tid defineres som metrikk, et avstandsbegrep, på slike modul-rom. Gitt at et systems initialbetingelser tilsvarer et punkt i modul-rommet, kan man kalkulere tidsutviklingen til systemet. Avhandlingen konsentrerer seg hovedsaklig om å definere ladningsbegrepet innenfor modellen og sammenlikne dette med ladningsbegrepet i fysikk. Bruken av modul-rom gir muligheter for andres matematiske definisjoner av ladning enn de som er brukt i fysikk, og disse sammenliknes så med hverandre. Impulser fra fysikk brukes også for å eksemplifisere ikke-kommutativ algebraisk geometri.

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 18. aug. 2011 13:06 - Sist endret 28. nov. 2011 13:41