Disputas: Monica Kristiansen

Cand.Scient. Monica Kristiansen ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden PhD: A component-based approach for assessing reliability of compound software.

Monica Kristiansen

Tid og sted for prøveforelesning

10:15 Aud 3, Helga Engs Hus: The role and use of expert judgments in reliability and risk assessment of safety-critical systems: Past, present and future

Bedømmelseskomité

  • Dr. Peter Popov, Centre for Software Reliability, City University London
  • Dr. Siv Hilde Houmb, Secure NOK
  • Professor Bo Lindqvist, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo/NTNU

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby

Veiledere

  • Dr. Rune Winther
  • Professor Bent Natvig
     

Sammendrag

Det er velkjent at jernbaneindustrien og kjernekraftindustrien, så vel som mange andre industrier, er i ferd med å øke bruken av programmerbare systemer for instrumentering og kontroll. Før slike systemer kan benyttes i sikkerhetskritiske applikasjoner, må det bevises at systemene er pålitelige nok, at de er til å stole på.

Med utgangspunkt i at de fleste programmerbare systemer er satt sammen av mange software komponenter, hvor noen av komponentene består av pre-eksisterende programvare, så eksisterer det et stort behov for å utvikle metoder som kan vurdere påliteligheten til slike systemer.

Forskningen utført i denne PhD-avhandlingen har resultert i en komponent-basert metode som kan benyttes til å vurdere påliteligheten til systemer bestående av mange software komponenter. Metoden benytter kjente probabilistiske modeller til spesielt å kunne håndtere avhengigheter mellom software komponentene og har blitt utviklet gjennom flere eksperimentelle studier. I metoden er det tatt hensyn til både informasjon om software komponentene som er tilgjengelig før testing, samt resultatene fra testing.

Under utviklingen av metoden har to store utfordringer blitt håndtert: 1) hvordan å identifisere de avhengighetene mellom par av software komponenter som er viktigst for beregningen av systemets’ totale pålitelighet og 2) hvordan å etablere en a priori fordeling for sannsynligheten at et par av software komponenter feiler simultant basert på relevant informasjon tilgjengelig før testing.

For mer informasjon

Kontakt Marie Wennesland

 

Publisert 13. mai 2011 13:46 - Sist endret 28. nov. 2011 13:42