Disputas: Ingrid Fausk

Cand. Scient Ingrid Fausk ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Pfaffian Calabi-Yau threefolds, Stanley-Reisner schemes and mirror symmetry.

Ingrid Fausk

Tid og sted for prøveforelesning

14. mai 2012 10:15,  Niels Henrik Abels hus, 12. etasje

Bedømmelseskomité

  • Professor Alicia Dickenstein, Departamento de Matematica, Facultad de Cs. Exacteas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

  • Professor Sandra Di Rocco, Department of Mathematics, Kungliga Tekniske högskolan (KTH)

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, UiO

 

Veileder

 

Sammendrag

Calabi-Yau mangfoldigheter er viktige objekter innenfor algebraisk geometri og teoretisk fysikk. Speilsymmetri er en relasjon som kan eksistere mellom to Calabi-Yau mangfoldigheter av kompleks dimensjon 3. Eulertallene til de to mangfoldighetene som er hverandres speil har samme tallverdi, men motsatt fortegn. En formodning er at Calabi-Yau mangfoldigheter av dimensjon 3 kommer i slike par.

 

Calabi-Yau mangfoldighetene i denne avhandlingen konstrueres ved å glatte Stanley-Reisner skjemaer til trianguleringer av 3-sfæren med 7 hjørner. På denne måten får vi Calabi-Yau 3- mangfoldigheter av grad 12, 13 eller 14. Vi rekonstruerer speilmangfoldigheten til Rødland fra 1999 for en Calabi-Yau mangfoldighet av grad 14. Vi rekonstruerer også speilkandidaten til Böhm fra 2007 for en Calabi-Yau mangfoldighet av grad 13, og vi viser at den har riktig eulertall ved hjelp av torisk geometri. Speilene konstruerer vi ved å plukke ut en singulær fiber i deformasjonsfamilien, for så å løse opp singularitetene på en slik måte at Calabi-Yau egenskapene er bevart.

 

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 28. apr. 2012 15:07 - Sist endret 30. apr. 2012 10:19