Disputas: Stig Grafsrønningen

Siv.ing. Stig Grafsrønningen ved Matematisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: 

Numerical and experimental investigation of natural convection from horizontal heated cylinders

Stig Grafsrønningen

Tid og sted for prøveforelesning 

25. januar 2013 kl. 10.15,  Aud. 2 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Tor Ytrehus, NTNU

  • Dr. Björn Hof, Max-Planck-Institute for Dynamics and Self-organization
  • Første amanuensis Elisabeth Nøst, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor John Grue, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Doktorgradsavhandlingen omfatter numeriske beregninger og eksperimenter av naturlig konveksjon i forbindelse med design av varmevekslere til bruk subsea i oljebransjen.

Hovedresultatene fra doktorgradsavhandlingen viser at tradisjonelle beregningsmetoder som blir brukt for å designe subsea utstyr i oljeindustrien i dag, i noen tilfeller ikke er kapabel til å produsere pålitelige data. Dette gjelder spesielt ved design av subsea varmevekslere hvor natulig konveksjon er viktig. Resultatene fra doktorgradsavhandlingen har også ført til en patentsøknad som omhandler en designoptimalisering av varmevekslere basert på naturlig konveksjon. I tillegg inneholder avhandlingen designparametre for å øke effektiviteten og med det redusere størrelsen på subsea varmevekslere.

Resultatene viser også hvordan man kan utnytte turbulens som genereres fra en del av varmeveksleren til å øke varmetransporten fra andre deler av varmeveksleren og dermed øke den totale virkningsgraden.

Det er et enormt potensiale for å øke utvinnelsen fra eksisterende og nye olje- og gassfelt ved hjelp av subsea prosesseringsanlegg i motsetning til kostbare tradisjonelle plattformsløsninger. I mange tilfeller muliggjør rene subsea-utbygginger utvinnelse fra felt som er umulig å bygge ut med tradisjonelle metoder, eller som blir for dyre, både på norsk sokkel og spesielt i arktiske strøk og ved store havdyp.

Subsea varmevekslere er en essensiell del av subsea prosesseringsanlegg og har tidligere blitt identifisert som en av komponentene som trenger teknologisk utvikling for å muliggjøre bygging av rene subsea prosseseringsanlegg.

For mer informasjon

Kontakt Matematisk institutt.

Publisert 11. jan. 2013 16:06 - Sist endret 17. okt. 2014 13:38